Pasijuto subadytas rakteliu

Pasijuto subadytas rakteliu

416
0
DALINTIS

Arūnas DAMBRAUSKAS

Ar neatsitiks taip, kad Raseinių rajono policijos komisariatui teks įdarbinti naują darbuotoją, kuris tirtų „Alio Raseinių“ žurnalistų skundus? Tokius svarstymus pakurstė kuriozas – policija gavo įprastą skundą, kuriame laikraščio žurnalistas suraitė kaltinimus Raseiniuose žinomam renginių vedėjui E. Juškai.

Keistos vyro užuominos

„Alio Raseinių“ žurnalistas Marius Aleksiūnas įvairioms institucijoms yra apskundęs ne vieną Raseinių rajono savivaldybės darbuotoją ir Raseinių rajono tarybos narį. Ne vienas tarnautojas ir politikas yra girdėję keistų jo užuominų apie galbūt raitomus naujus skundus.
„Ar jūs man grasinate?“ Su tokiu neįprastu klausimu yra susidūręs ne vienas M. Aleksiūno pašnekovas, net neketinęs niekam grasinti.
Pats M. Aleksiūnas yra akcentavęs, kad jo iniciatyvų dėka yra iškeltos kelios dešimtys bylų įvairiems asmenims. Žodžiu, įvairaus pobūdžio skundais jis tratina kaip „Kalašnikovu“. Tuo neseniai įsitikino Raseinių rajono tarybos narys, Raseinių krašte žinomas renginių vedėjas Edgaras Juška.

Nudulkėjo į policiją

E. Jušką visi pažįsta kaip santūrų, pabrėžtinai taktišką, visada geranoriškai nusiteikusį žmogų. Bet neseniai E. Juška atsidūrė policijos akiratyje – bus kviečiamas į apklausą. Priežastis – M. Aleksiūno skundas.
M. Aleksiūnas E. Jušką policijai apskundė po Kaulakiuose įvykusios Darbo partijos Raseinių skyriaus šventės. Pranešimo apie apklausą iš policijos sulaukęs E. Juška neslėpė esantis nemaloniai nustebintas.
Pasak E. Juškos, žurnalisto M. Aleksiūno elgesys viešoje vietoje buvo netoleruotinas.
„Aš įžūlaus elgesio netoleruoju ir tokiam elgesiui nepritariu ir niekada nepritarsiu. Lįsdamas man į akis, įrėmęs krūtinę jis aiškino, kad privalau atsakyti į jo klausimus, nes esu viešas asmuo. Gal jis įsivaizduoja, jei esu viešas asmuo, tai turiu nekreipti dėmesio į man nepriimtiną elgesį. To tikrai nebus“, – pabrėžė E. Juška. Jis papasakojo epizodo eigą, dėl kurio M. Aleksiūnas nudulkėjo su pareiškimu į policiją.

Atstūmė nuo savęs

„Šeštadienį į sąskrydį atvažiavau pasveikinti kolegų iš Darbo partijos. Išlipau iš automobilio, rūkiau. Atvažiavo Marius Aleksiūnas. Jis man sako: ką jūs čia veikiate, juk jūs ne Darbo partijoje. Pasakiau, kad ne jo reikalas. Pribėgo prie mano automobilio, pradėjo lįsti į akis, sukinėjosi aplink atstatęs krūtinę. Pradėjo man aiškinti teises ir pareigas. Aiškino, kad aš esu viešas asmuo, jis yra žurnalistas ir aš privalau atsakyti į jo klausimus. Kai jis pradėjo lįsti į akis, aš jį atstūmiau. Panašu, kad jis pasiuto. Sakė, ko tu mane lieti, tu neturi teisės manęs liesti, pradėjo sklaidytis. Jo elgesys, švelniai tariant, buvo keistas. Apsižodžiavome. Paskui pasiėmiau dovaną ir nuėjau, o jis iš paskos, mes dar apsižodžiavome. Jis, atrodo, įsižeidė. Dar įsižeidė, dėl to, kad sakiau jam tu. Sakė – tu manęs netujink“, – pasakojo E. Juška.
E. Juškos įsitikinimu, priešiškas M. Aleksiūno nusiteikimas galėjo turėti asmeninio pobūdžio priežasčių.
„Manau, taip atsitiko todėl, kad esu Remigijaus Ačo komandos narys ir todėl, kad aš tą M. Aleksiūną visada stengiuosi, kaip sakoma, laikyti per atstumą, nes žinau, koks jis gali būti įžūlus ir įkyrus. Aš su juo nebendrauju, nesisveikinu, nekreipiu dėmesio. Kai jis man paskambina, nebendrauju. Manau, jis man jaučia neapykantą. Nerandu kitokio paaiškinimo, kaip jam šovė į galvą lėkti pas pareigūnus ir kelti tą beprasmišką erzelį“, – svarstė E. Juška. juška

Rakteliu – į šoną

Paprašėme, kad M. Aleksiūnas paaiškintų, kodėl jis dėl E. Juškos parašė policijai pareiškimą.
– Aš jo paklausiau – ką jūs čia veikiate, nes nesate Darbo partijos narys, gal keičiasi jūsų nuostatos. Tai nėra kažkoks netaktiškumas. Jis man sakė – kur aš noriu, ten važiuoju, lyg aš būčiau sakęs, kad tu ten nevažiuok. Tai aš sakau – kur jūsų moralė, kur jūsų etika, ko jūs mane tujinate, sakau, šiek tiek pagarbos reikėtų parodyti. Sako, kodėl aš turėčiau jusinti… Jis man rakteliu vieną sykį, kitą sykį į šoną… tai aš tą raktelį nustūmiau… Sakau, ką jūs darote. Jis sako tu prie manęs lįsti negali. Sakau, palaukite jūs esate viešas asmuo, viešame renginyje. Sakau, aš nei prie jūsų žmonos lendu, nei prie jūsų vaikų, sakau, jūs čia viešas asmuo esate. Sakau, jums to nereikėtų pamiršti… Tiesiai šviesiai pasakysiu – jis yra kaimo gatvinis… Taip, žurnalistas yra toks daiktas, kad ne visada būna draugiškas. Bet aš ribų neperžengiau, – tikino M. Aleksiūnas.
– Manau, kad apie E. Jušką kalbi šmeižikiškai. Kas jį pažįsta, visi žino, kad jis visiškai nekonfliktiškas ir gero elgesio kultūros žmogus.
– Ar tikrai… čia jau ne pirmas kartas… Jis prieš mane nusiteikęs neigiamai, jis su manimi net nebendrauja, aš su juo bandžiau kalbėti kelis kartus anksčiau, bet jis prieš mane kažkodėl nusiteikęs itin neigiamai, su manimi jis net nebendrauja… Tiek to, – tai jo teisė… Aš net nesiruošiu jo priversti.
– Nepaaiškinai, dėl kokių priežasčių kreipeisi į policiją…
– Aš manau, kad tai yra nežymus kūno sužalojimas, – jei badai žmogų ir trenki į krūtinę… Žmogus neturėtų iš karto pulti ir švaistytis kumščiais.
– Ar yra liudininkų?
– Va, o čia aš jau nesakysiu, cha cha… E. Juška galvoja, kad nėra kamerų, kad nėra, kas jį filmuoja… Negalima žmogaus be reikalo liesti, jei su kumščiu trenki į krūtinę, reikia pagalvoti, čia nėra bokso salė.
– Trenkė kumščiu?
– Na, ne, ne toks jau trenkimas, kaip, įtariu, pats įsivaizduoji.
– Sakei, kaip bokso salėje.
– Ne, bet, jei eini žmogui paduoti ranką, o nesimosikuoji kumščiais kaip kokioje bokso salėje, tai yra skirtumas…

Pasijuto persekiojamas

Su keistu Aleksiūno elgesiu yra susidūręs Pagojukų seniūnas Antanas Valantinas. Prisimindamas ne per seniausiai įvykusį atsitikimą, A. Valantinas teigė neabejojantis, jog M. Aleksiūno buvo įžūliai persekiojamas.
„Buvau viešai užpultas, tik negavau į snukį. Neslėpsiu, esu jautrus žmogus, patyriau šoką, paskui teko gerti vaistus“, – prisipažino seniūnas.
Jis papasakojo, kaip birželio 1 dieną, Kaulakiuose esančioje Pagojukų seniūnijoje, susidūrė su „Alio Raseinių“ darbuotoju M. Aleksiūnu.
„Seniūnijoje pasirodė M. Aleksiūnas. Buvo apie pusę dvylikos. Jis prašė paaiškinti aplinkybes dėl skundo, kurį parašė Vosiliškio gyventojas V. Sokas. Keletą minučių kalbėjomės. Turėjau važiuoti į Raseinius, bet dėl pokalbio su žurnalistu planuotu laiku išvažiuoti nepavyko. Išėjo taip, kad į Raseinius išskubėjau 11.55 val. Kai atvažiavau, įstaigoje buvo pietų metas. Nusprendžiau sutvarkyti kitus reikalus – apsilankyti parduotuvėje „Tika“, nes seniūnijai reikėjo įsigyti prekių aplinkos tvarkymui. Automobilį pasistačiau netoli bibliotekos. Nuėjau į „Tiką“. Šalia „Tikos“ automobilio nestačiau, nes netoli gyvenu, todėl žinojau, kad galiu būti apkaltintas, kad per pietus važiavau į namus. Žodžiu, kad M. Aleksiūnas nepagalvotų, kad nuėjau pavalgyti. Paskui grįžau į automobilių stovėjimo aikštelę. Už kokių 30 metrų pamačiau M. Aleksiūną. Jis šaukė: seniūne, ar jau papietavai. Pasijutau nejaukiai. Girdėjo žmonės. Aš tikrai pasimečiau. Kitais metais man bus 60 metų, bet su tokiu chamizmu dar nebuvo tekę susidurti. Pradėjo mane atakuoti. Klausė, ar valgiau, ar nevalgiau. Ar tai gerai? Ar taip turi bendrauti žmonės? Sakiau, kad nevalgiau. Paprastai pasakysiu: jis mane užpuolė kaip vilkas avį. Pasijutau persekiojamas. Teisinausi kaip kvailys. Tiesiog dar nebuvau patekęs į tokią absurdišką situaciją. Sakiau jam, kad artėja Joninės, man reikia suoliukus nudažyti, todėl parduotuvėje ieškojau dažų. Tai sako, kodėl telefonu neskambinai… Sakiau, kad tu atvažiavai į seniūniją, todėl negalėjau anksčiau atvažiuoti“, – absurdišką situaciją prisiminė A.Valantinas.

Pribloškė chamiškumas

M. Aleksiūno elgesys ne kartą glumino judėjimo RASAI narius. Dėl „Alio Raseinių“ darbuotojo elgesio jie kreipėsi į Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybą ir Visuomenės informavimo etikos komisiją.
Žmones papiktino praėjusį pavasarį į judėjimo RASAI dalyvių susirinkimus kelis kartus atvykusio M. Aleksiūno elgesys.
„RASAI nariai yra pasipiktinę chamišku, elementarią elgesio kultūrą peržengiančiu M. Aleksiūno elgesiu: dalyvius įtarė girtumu ir pan.“, – rašoma pareiškime.
Praėjusį pavasarį judėjimo RASAI susirinkimo dalyvių paprašytas išeiti iš salės M. Aleksiūnas, kaip jam jau įprasta, bandė sukelti erzelį – iškvietė policiją: neva susirinkime matant vaikams gali būti vartojamas alkoholis. Kaip ir reikėjo tikėtis, atvykusi policija nerado jokių piktnaudžiautojų.
Pareigūnai nubausti M. Aleksiūno negalėjo, nes policijos iškvietimas buvo įvertintas ne kaip melagingas, bet kaip nepasitvirtinęs pranešimas.
Raseinių krašto ateities sąjūdžio RASAI valdybos pirmininkas Romaldas Zubiela M. Aleksiūno veiksmus vadina piktavališkais.
„Jo elgesys yra nepateisinamas. Atvyksta nekviestas į renginius, ima kelti konfliktus, į visus žiūri kaip į kažkokius galimus pažeidėjus, kviečia policiją. Tai nepagarba aplinkiniams“, – apibendrindamas savo susidūrimus su „Alio Raseinių“ žurnalistu sakė R. Zubiela.

Komentarai

komentarų

KOMENTARŲ NĖRA

KOMENTUOTI