Gelbėtojui – klastingas smūgis

Gelbėtojui – klastingas smūgis

196
0
DALINTIS
dav

Arūnas DAMBRAUSKAS

Šiluvos ugniagesių komandos vyresnysis ugniagesys
gelbėtojas A. Adomavičius nepakluso nurodymui skubiai įdarbinti mero A. Griciaus buvusį vairuotoją. Praėjusią savaitę A. Adomavičius buvo atleistas iš pareigų.

Labai skubėjo
Skubiai įdarbinti buvusį mero vairuotoją Alvidui Adomavičiui nurodė Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos direktorius Ričardas Sitavičius. Priešgaisrinė saugos tarnyba yra pavaldi mero Algirdo Griciaus vadovaujamai Raseinių rajono savivaldybei.
„Viskas prasidėjo šių metų vasario 23 dieną, trečiadienį. Man paskambinęs R. Sitavičius pasakė, kad į Šiluvos ugniagesių komandą reikia priimti dirbti buvusį mero vairuotoją Arūną Kuviką. Jam nurodė duoti batus, uniformą. Darbo pradžia – artimiausias šeštadienis. Ugniagesiu dirbu 34 metus, bet dar nepasitaikė, kad gelbėjimo operacijose jokios patirties neturintį žmogų ragintų priimti į darbą net be instruktažo. Net ir valytoją priimant į darbą reikia instruktuoti, parodyti, kur sudėtos valymo priemonės ir panašiai“, – karštligiška skuba dėl mero vairuotojo įdarbinimo stebėjosi patyręs ugniagesys gelbėtojas.
Profesionaliai į savo pareigas ir atsakomybę žiūrintis A. Adomavičius nenorėjo pasielgti atmestinai – atsisakė skubiai priimti į darbą patirties ugniagesio veikloje neturinčio žmogaus.

Netikėtas vizitas
Savo argumentus jis jau kitos dienos rytą išdėstė buvusio mero vairuotojo reikalais uoliai besirūpinančiam R. Sitavičiui.
„Pasakiau, kad mūsų ugniagesių komandoje darbuotojų netrūksta, o Betygalos komandoje trūksta net dviejų, todėl ar ne racionaliau būtų buvusį mero vairuotoją įdarbinti Betygaloje? Direktorius plūdosi ir išvarė mane lauk. Jis net nenorėjo gilintis į mano argumentus“, – nemalonų pokalbį su R. Sitavičiumi prisiminė A. Adomavičius.
Jis atkreipė dėmesį, kad mero vairuotojas A. Kuvikas yra Žaiginyje gyvenančios vicemerės Gitanos Rašimienės kaimynas.
Po pokalbio su R. Sitavičiumi (tai buvo kovo 1 dieną) grįžęs į Šiluvos ugniagesių būstinę A. Adomavičius netrukus sulaukė netikėtų svečių.
„Atvažiavo vicemerės G. Rašimienės sutuoktinis Arvydas Rašimas. Jis teiravosi, kaip sekasi. Pasakiau, kad meras ir vicemerė yra nesąžiningi – per prievartą bando įdarbinti žmogų. Pasakiau, kad netylėsiu, ieškosiu teisybės. Kai aš taip pasakiau, A. Rašimas pasitraukė atokiau, paskambino žmonai ir maždaug po valandos pas mus atvažiavo meras ir vicemerė. Iš paskos atlėkė ir R. Sitavičius. Buvo apie 12 valanda. Meras pradėjo domėtis, kodėl negalima įdarbinti A. Kuviko. Paaiškinau, kokia yra situacija. Meras su vicemere pagalvojo, pasitarė ir pasakė maždaug taip: baikime tuos konfliktus“, – pasakojo A. Adomavičius.
Jis stebėjosi netikėtu aukštas pareigas užimančių svečių vizitu pas Šiluvos ugniagesius.
„Tiek metų dirbu, bet tokio susirūpinimo dėl vieno žmogaus įdarbinimo dar neteko matyti. Pasinaudojęs proga, kad atvyko tokie aukšti svečiai, merui pasakiau, jog mūsų įstaigoje nevyksta ataskaitiniai susirinkimai, kuriuose R. Sitavčius papasakotų, kaip naudojamos valdiškos lėšos, kaip planuojama gerinti darbo sąlygas. Meras pasakė: pažadu, per mėnesio laikotarpį toks susirinkimas įvyks. Bet joks susirinkimas taip ir neįvyko“, – neslėpė nusivylimo A. Adomavičius.

Sulaukė nemalonumų
Aklai vykdyti nurodymų dėl mero vairuotojo įdarbinimo nepanorėjęs A. Adomavičius netrukus sulaukė nemalonumų. Pasak jo, prasidėjo spaudimas – įvairūs patikrinimai.
Praėjusią savaitę A. Adomavičius buvo atleistas iš darbo. Sutapimas ar ne, tačiau darbo jis neteko vėliau, kai šia istorija pradėjo domėtis „Naujas rytas“.
Birželio 18 dieną „Naujas rytas“ merui, vicemerei ir jiems pavaldžiam R. Sitavičiui nusiuntė klausimus apie įtarimų keliančias aplinkybes, bandant įdarbinti buvusį mero vairuotoją. Po kelių dienų – birželio 22 dieną – buvusiu mero vairuotoju uoliai besirūpinęs R. Sitavičius pasirašė įsakymą atleisti A. Adomavičių iš pareigų. Nurodytos priežastys: apskaitos žiniaraščio nepildymas, gaisrinių žarnų pasų nepildymas, techninio patikrinimo žurnalo nepildymas, automobilio techninės priežiūros neatlikimas…

Atsidūrė ligoninėje
Darbo netekęs A. Adomavičius atsidūrė ligoninėje. Bet vyras, atrodo, nepalūžo. Sakė nesigailintis, jog elgėsi principingai ir netoleravo keliaklupsčiavimo mero ir vicemerės aplinkos žmonėms.
Paklaustas, ką ketina toliau veikti, A. Adomavičius sakė jaučiantis pareigą netylėti. Galbūt, dalyvaus visuomeninėje veikloje. Jo nuomone, žmonės turi sužinoti, kaip Raseinių rajono savivaldybėje ir jai pavaldžiose įmonėse tvarkomi reikalai.
Paaiškėjo, kad prieš kažkurį laiką dalyvauti visuomeninėje ir politinėje veikloje A. Adomavičių ragino net meras ir vicemerė. Pasak A. Adomavičiaus, – tai buvo nemaloni patirtis.
„Vieną kartą meras su vicemere buvo atvažiavę į mano namus – prašė, kad suorganizuočiau Šiluvoje jų susitikimą su žmonėmis. Suorganizavau. Jie atvažiavo pasišnekėti ir paagituoti, kad žmonės stotų į organizuojamą naują politinį judėjimą. Siūlė stoti man, mano sūnui. Susirinkimas įvyko bendruomenės salėje. Jie gražiai prisistatė – meras gyrė vicemerę, o vicemerė – merą. Kalbėdami apie kitus politikus sakė, kad jie kaimiečius vadina runkeliais, kurių reikia tik per balsavimą. Man tai labai nepatiko. Tas kuriamas naujas judėjimas man primena judėjimą vieną kryptimi – kuo arčiau lovio“, – su kartėliu kalbėjo A. Adomavičius.
„Naujo ryto“ žurnalistui jis pasakojo apie neūkiškumą R. Sitavičiaus vadovaujamoje įstaigoje. Apie tai planuojame rašyti vėliau, kai paaiškės kai kurios aplinkybės.

Teigia neprotegavę
„Naujas rytas“ paprašė mero vairuotojo įdarbinimo istorijoje paminėtų asmenų komentarų.
Savo komentare meras ir vicemerė apie įtarimus dėl protegavimo keliančias aplinkybes net neužsiminė. Visa, ką sugebėjo atsakyti, tilpo į kelis skurdaus turinio sakinius: „Primename, kad sprendimus dėl darbuotojų įdarbinimo priima patys įstaigų vadovai, o politikai jokios įtakos tam neturi. Savivaldybės meras ir vicemerė nuolat rūpinasi savivaldybės įstaigų veikla, įgyvendinamais darbais, projektais ir pan., todėl protarpiais jose apsilanko su įstaigų vadovais, darbuotojais aptarti einamųjų reikalų“.
Komentuodamas situaciją dėl buvusio mero vairuotojo įdarbinimo, R. Sitavičius tvirtino, jog iš mero dėl jo buvusio vairuotojo nebuvo gavęs jokių pageidavimų.
Į klausimą, kodėl su meru ir vicemere kovo 1 dieną skubiai atvyko į Šiluvos ugniagesių būstinę, R. Sitavičius teigė, jog reikėjo įvertinti ugniagesių komandos patalpų būklę. Be to, jis pabrėžė A. Adomavičiui nedaręs jokio spaudimo ir pateikė tokį paaiškinimą: „Informuoju, kad Raseinių priešgaisrinės saugos tarnybos direktoriaus prerogatyva yra priimti ir atleisti darbuotojus ugniagesių komandose. Todėl A. Adomavičius ar kitas ugniagesys negali patirti spaudimo priimant ar atleidžiant darbuotojus.“

Įsidarbino mero žmona
Apie mero ir vicemerės aplinkos žmonių manevrus darbo rinkoje „Naujas rytas“ yra rašęs gegužės 18 dienos numerio publikacijoje „Mero ir jo žmonos zigzagai“. Pasakojome apie mero A. Griciaus ir jo žmonos Dalios Gricienės bei vicemerės G. Rašimienės buvusio globotinio sutuoktinės Vaidos Tunaitienės įdarbinimo aplinkybes Raseinių rajono savivaldybėje.
Gegužės pradžioje mero A. Griciaus patarėja buvo įdarbinta V. Tunaitienė, kuri prieš tai dirbo Šiluvos seniūnijoje specialiste. V. Tunaitienei pradėjus dirbti mero A. Griciaus patarėja, į jos vietą seniūnijoje buvo paskirta mero žmona D. Gricienė.
Komentuodami šias rokiruotes, meras ir vicemerė tvirtino, jog viskas vyko teisėtai.

Komentarai

komentarų

KOMENTARŲ NĖRA

KOMENTUOTI