Savaitės temos atgarsiai

Savaitės temos atgarsiai

463
0
DALINTIS
Ignas norėtų, kad vėl atgytų Kryžių kelio į Šiluvą idėja.

Stanislava TIJŪNAITIENĖ


„Naujo ryto“ (2017 04 07, Nr. 14) straipsnyje „Koks stonas, toks ir žiponas“ aptarėme Raseinių miesto Stonų gatvės problemas: žmonės čia gyvena be kanalizacijos, nors vandens trasos praeina. Bet kokia prasmė prisijungti prie vandentiekio tinklų, jei nėra kanalizacijos? Žmonės piktinosi valdininkų pažadais ir savo gyvenimu tarsi iš 19-ojo amžiaus kronikų: „Matyt, per prastas mūsų stonas, kad velkasi toks žiponas…“

Mielieji skaitytojai, pristatę Stonų gatvės gyventojų vargus, kvietėme Jus dalintis savo miesto, gatvės, kaimo ar miestelio problemomis, nuomonėmis apie vieną ar kitą valdžios sprendimą ar to sprendimo trūkumą. Nuomonių ir komentarų gavome daug, įdomiausiais dalinamės…

Aldona, Ariogala:

„Verkia Raseiniuose Stonų gatvė kruvinomis ašaromis, kad be nuotekų sistemos gyvena. Tikri vargšai… O mes – Ariogalos miestas, ne kaimelis kažkur rajono užkampyje, ne viena miesto

Aldona teigia, kad visas Ariogalos miestas gyvena be nuotekų sistemos.
Aldona teigia, kad visas Ariogalos miestas gyvena be nuotekų sistemos.

gatvė su 10 namų, bet visas Ariogalos miestas – gyvename be kanalizacijos sistemos. Taip taip, be jos, mielosios, o kiek pažadų pažadėlių, kiek gražių žodelių girdėjome iš valdžios vyrų ir moterų: „Bus, tuoj tuoj bus…“. Gal ir bus, bet nėra, nes Ariogala – atskira respublika, kur Raseiniams skirti įstatymai neveikia. Girdėjome, kad net paraseinyje esančiuose kolektyviniuose soduose įvesta kanalizacija, tai argi galima lyginti nesulyginamus dalykus? 2014 metais ir mes buvome pajutę kažkokį lengvą pajudėjimą šioje srityje, bet tai buvo taip minimaliai, kad miestas net rimtai nepajuto. Kiek žinau, buvo pradėtas nuotekų ir vandens tinklų projektas iš Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir jam buvo skirta apie 0,2 mln. Eur. Iš jų buvo sumokėta už projektą, paklota šiek tiek nuotekų, taip pat nutiesta vandentiekio tinklų poroje gatvių ir viskas. Šiuo metu, kiek žinau, yra nupirktos pagrindinės medžiagos Maironio g. tinklams kloti, tačiau jiems pakloti su kelio dangų atstatymu Raseinių vandenys lėšų neturi. O kada turės ir ar turės – nežinia. Aš jau neskaičiuoju, kiek pas mus mieste senų žmonių, mažų vaikų ar neįgalumą turinčių, bet ir pas mus, Ariogaloje, ir pas jus, Stonuose, pagrindinis pagalbininkas – jo didenybė kibiriukas. Su juo ir į lauką, ir iš lauko. Va, taip ir gyvename Ariogalos mieste Lietuvos respublikoje“.

Romas, Raseiniai:

Raseiniškis Romas netiki, kad prie nuotekų sistemos jungsis senų medinių namukų gyventojai Stonų gatvėje.
Raseiniškis Romas netiki, kad prie nuotekų sistemos jungsis senų medinių namukų gyventojai Stonų gatvėje.

„Žinoma, kažkoks absurdas iš pirmo žvilgsnio, kad miesto centre žmonės neturi vandentiekio ir kanalizacijos, kai tuo tarpu visa tai eina į Stonų kolektyvinius sodus. Bet giliau pagalvojus supranti, kad tos trasos į sodus – tai galimybė įsivesti vandenį ir kanalizaciją Stonų sodų prieigose besikuriantiems naujakuriams. Kas imtų žemės sklypą namų statybai, jei pro šalį neitų vandens ir nuotekų trasos? Niekas, todėl jiems valdžia ir sudarė išimtines sąlygas. Kitas dalykas, turiu nemažai pažįstamų Stonų gatvėje, kurie sako, jog gali pro juos ne tik vandens, nuotekų sistemos tinklai keliauti, bet ir šilumos trasos, bet jie nesiruošia prie jų jungtis – tai kainuos. Valdžios vyrai pažadėjo šios gatvės gyventojams, kad kitais metais būtinai įves nuotekų sistemą, o aš sakau, gal neskubėkit, gal apklauskit kiekvieną šios gatvės namo gyventoją ir pamatysit, kad daugelis tik šneka, o iš tikrųjų jungtis prie centralizuotos sistemos nė nesiruošia. Mes taip jau įpratę keikti valdžią, ieškoti priekabių net prie stovinčio stulpo, kad, ko gero, jau be to ir negalime, nors realiai mums dėl to nei šilta, nei šalta. Manau, kad ir čia iš to didelio debesies mažas lietus išeis“.

Ignas, Viduklė:

Ignas norėtų, kad vėl atgytų Kryžių kelio į Šiluvą idėja.
Ignas norėtų, kad vėl atgytų Kryžių kelio į Šiluvą idėja.

„Aš iš principo esu pesimistas, nes daugelis mūsų gyvename kaip Leninas mauzoliejuje – nelaidoja ir nevalgydina. Ir artimoje aplinkoje yra daug daugiau juodų nei šviesių spalvų. Bet žinote, mane pirmą kartą po ilgesnio laiko tarpo labai maloniai nuteikė Raseinių rajono galvų sprendimai sutvarkyti Raseinių miesto širdį: aikštę prieš autobusų stotį, turgavietę. Tikrai, gėda yra atsivežti koki tolimą svetį į Raseinius, o ką jau bekalbėti, jei nori su svečiu pakliūti į Raseinių muziejų: nori ar nenori, tenka pro turgavietę vykti, o ten atsiveriantys vaizdai alergiją įvaro. Reikia, labai reikia prisiminti ir atgaivinti mūsų rajono viziją: Raseinių kraštas – modernus vidurio Europos piligrimystės centras, patogus gyventi, patrauklus investuoti. Aš vis dar tikiu, kad grįš į Raseinius ir nutrūkusios idėjos: Kryžių kelias į Šiluvą, Jaunimo pramogų parkas, Sujainių tvenkinio viešosios erdvės sutvarkymas, kitos“.

Komentarai

komentarų

KOMENTARŲ NĖRA

KOMENTUOTI