Ne iš kiekvieno kiaušinio išsirita viščiukas, arba Girkalnio aistros

Ne iš kiekvieno kiaušinio išsirita viščiukas, arba Girkalnio aistros

571
0
DALINTIS

Stanislava TIJŪNAITIENĖ


Didžiąją savaitę kalbėti apie vištas, „vištinykus“ ir kiaušinius, ko gero, labai simboliška, juk statistika rodo, kad vienas žmogus per metus suvalgo apie 210 kiaušinių, kurie yra bene vienintelis produktas, žmogaus organizmo įsisavinamas iki 97–98 procentų. Be kiaušinių nėra vištų, o be vištų nėra kiaušinių, bet šiandieninė mūsų tema skirta ne velykiniam kiaušiniui ar velykiniam stalui, nudėtam skaniais vištienos patiekalais, o kur kas žemiškesniam dalykui: planuojamai paukštyno statybai Pakalniškių k., Girkalnio seniūnijoje. Aistros, verdančios dėl šios planuojamos statybos jau beveik metus laiko, supriešino ir padalino į dvi stovyklas girkalniškius. Apie visa tai – karštas reportažas iš Girkalnio gyventojų sambūrio, kuriame buvo pristatyta planuojamos ūkinės veiklos paukštyno poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, vyko karštos diskusijos tarp paukštyno būsimo savininko ir gyventojų…

Informacija apie planuojamą paukštyną

UAB „Agrovera“ pagal nuomos sutartį priklausančiame sklype planuoja statyti naujus pastatus (paukštides), numatant juose auginti broilerius. Iš viso sklype numatoma įrengti 5 paukštides. Visose paukštidėse vieno periodo metu bus auginami broileriai. Per metus planuojama išauginti 1 mln.500 tūkst. vnt. broilerių, t. y. iki 6 partijų po 250 tūkst. vnt. Planuojama, kad vienoje fermoje bus laikoma apie 50 tūkst. vnt. Taip pat sklype planuojama statyti administracinį pastatą, katilinę, vandens gręžinį (1 nuolat naudojamas, 1 atsarginis), dujų rezervuarą, sklypo pakraštyje planuojama įrengti priešgaisrinį tvenkinį ir aikštelę priešgaisriniam transportui privažiuoti. Broileriai būtų auginami pagal Belgijos firmos „Roxel“ technologiją, ant gilaus sauso kraiko – pjuvenų ar durpių, kurias numatoma pirkti iš artimiausios apdirbimo įmonės. Paukštidėse būtų maitinimo, girdymo sistema ir vandentiekis bei vėdinimo, šildymo, šaldymo, apšvietimo, mikroklimato kontrolės sistemos, elektros skydinė bei avarinė signalizacija. Paukštynas būtų integruotas į AB „Kaišiadorių paukštynas“, kuris būtų broilerių paukštyno produkcijos vartotojas, vienadienių viščiukų tiekėjas. Pakalniškių paukštyne broileriai nebus skerdžiami.

Paukštyno poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos išvados

„Ūkinės veiklos (įskaitant esamą foninę taršą) sąlygota aplinkos oro tarša padidės nežymiai, tačiau leistinos normos bet kuriuo atveju nebus viršijamos nei sklype, nei už jo ribų, o susidariusios atliekos, buitinės nuotekos tvarkomos įstatymų nustatyta tvarka. Atlikus akustinio triukšmo modeliavimą planuojamiems stacionariems triukšmo šaltiniams nustatyta, kad ekvivalentinis triukšmo lygis už įmonės teritorijos ribų neviršys didžiausių leidžiamų triukšmo ribinių verčių, taikomų gyvenamųjų pastatų (namų) ir visuomeninės paskirties pastatų aplinkai pagal Higienos normų reikalavimus. Aplinkos oro taršos bei triukšmo modeliavimą leistinų ribinių verčių viršijimų ties siūloma sanitarinės apsaugos zonos riba (tapatinama su sklypo ribomis) bei už jos ribų nenustatyta. Ūkinė veikla reikšmingo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai neturės. Ūkinei veiklai sanitarinę apsaugos zoną siūlome sutapatinti su nuosavybės teise priklausančių žemės sklypų ribomis, nes ūkio sąlygojama aplinkos oro tarša bei triukšmas neviršija ribinių verčių už sklypo ribos…“

Prieštaravimų ir aistrų sukūryje

Girkaniškis ūkininkas Alfonsas Liatukas aitringai gynė savo pozicijas: „Nereikia mums paukštyno ir taškas“.
Girkaniškis ūkininkas Alfonsas Liatukas aitringai gynė savo pozicijas: „Nereikia mums paukštyno ir taškas“.

Gyventojų, pasisakančių kategoriškai prieš paukštyno statybas, netenkino nei poveikio aplinkai vertinimo ataskaita, kurią jie vertino kaip neatitinkančią realios situacijos, nes ten nesiejamas kiaulių komplekso poveikis aplinkai su būsimo paukštyno poveikiu, nei pati ataskaita, kuri, pasak daugelio kalbėjusiųjų, parengta vadovaujantis pasenusia informacija, dirbant kabinete ir nemačius tiriamos aplinkos, remiantis bendrais Raseinių rajono tyrimo ir stebėjimo rezultatais.

Senjora Janina Aleksandrovienė pasisako prieš.
Senjora Janina Aleksandrovienė pasisako prieš.

Gyventojams nerimą kelia ir kenksmingų medžiagų patekimas į aplinką po dezinfekcijos atlikimo, amoniako išsiskyrimas su išmatomis ir pašalinimas į aplinką per ventiliacines sistemas, ventiliatorių ir sunkiasvorės technikos keliamas triukšmas. O kur dar asfalto dangos gadinimas nuolat judant sunkiasvorei technikai, gabenančiai pašarus, broilerius, pakratus ir mėšlą, o miestelyje ir be paukštyno dideli transporto srautai. Kalbėjusieji mano, kad paukštynas žymiai sumažintų gyventojų nekilnojamojo turto vertę, sukeltų grėsmę mažiems paukščių laikytojams, kas aktualu šiandien dėl paukščių gripo. Žmonės baiminasi, kad bus priversti pamiršti naminių kiaušinių ir paukštienos skonį.

Argumentais prie sienos remia D. Jagminą remia Danutė Tamašauskienė.
Argumentais prie sienos remia D. Jagminą remia Danutė Tamašauskienė.

Paukštyno priešininkus varo į neviltį numatomas paukštyno gyvavimas penkiasdešimt metų bei ilgiau ir jie klausia: ko bus verti paukštyno pašonėje įsikūrusių žmonių ekologiški daržai, sodai, javai, gyvūnai, bitės ir kt.? Kodėl milijonieriai veržiasi į nuo senovės apgyventas, turinčias istorines tradicijas, gražiai sutvarkytas gyvenvietes? Kodėl rodoma tik fasadinė būsimo paukštyno pusė?

Galimo paukštyno savininko pozicija

D. Jagminas: „Visi, norintys susipažinti su  paukštyno gyvenimu, įmonės samdytu transportu galėjo nuvykti į veikiančius paukštynus ir vietoje pamatyti, kokia ten situacija, kokie kvapai, koks triukšmas ir kokia atmosfera, bet paukštyno priešininkai nevyko, nes turi iš anksto susidarę nepamatuotą neigiamą nuomonę ir nieko kito nenori nei matyti, nei  girdėti“.
D. Jagminas: „Visi, norintys susipažinti su paukštyno gyvenimu, įmonės samdytu transportu galėjo nuvykti į veikiančius paukštynus ir vietoje pamatyti, kokia ten situacija, kokie kvapai, koks triukšmas ir kokia atmosfera, bet paukštyno priešininkai nevyko, nes turi iš anksto susidarę nepamatuotą neigiamą nuomonę ir nieko kito nenori nei matyti, nei girdėti“.

Darius Jagminas, UAB „Agrovera“ įmonės vadovas ir būsimas paukštyno savininkas, bandė raminti girkalniškių aistras, aiškindamas, jog visi, norintys susipažinti su  paukštyno gyvenimu, įmonės samdytu transportu galėjo nuvykti į veikiančius paukštynus ir vietoje pamatyti, kokia ten situacija, kokie kvapai, koks triukšmas ir kokia atmosfera, bet paukštyno priešininkai nevyko, nes turi iš anksto susidarę nepamatuotą neigiamą nuomonę ir nieko kito nenori nei matyti, nei girdėti. O įsiklausyti, pasak D. Jagmino, reikėtų, nes paukštynas atneštų apie 20 nuolatinių ir 10–15 sezoninių darbo vietų, o įmonės mokami mokesčiai papildytų rajono biudžetą.

Vet. gydytojas Vytautas Šileika turi svarių argumentų dėl neigiamo paukštyno poveikio aplinkai.
Vet. gydytojas Vytautas Šileika turi svarių argumentų dėl neigiamo paukštyno poveikio aplinkai.

„Gaidys galbūt neblogai kakariekuoja, tačiau kiaušinius deda vištos“, sakė ilgametė Britanijos premjerė M. Tečer. Todėl tikrų ar tariamai tikrų UAB „Agrovera“ įmonės vadovo argumentų susirinkusieji girdėti nenorėjo, nes jiems, gyvenantiems labai geroje geografinėje vietoje, didelių problemų su darbu nesą, o neskaniai kvepiančio paukštyno jie nė arti neprisileisią, nes čia gimė, čia gyvena ir čia ramiai numirti nori. Aitros virė ir augo, nervinosi ir idėjiniai paukštyno vadai, ir gyventojai, pasak kurių „ponas Jagminas elgėsi arogantiškai, buvo labai įsitikinęs savo teisumu, nutraukinėjo kalbančius, bandė parodyti būsimą paukštyną kaip rojaus kampelį, kuriame viskas idealiai švaru ir tvarkinga, jokio triukšmo, žalingo poveikio, vien  tik ramuma, žaluma ir pinigų ramus upelis. Galėjo truputį ir nuleisti savo garą bei ambicijas,  pasirodyti paprastesniu ir žmoniškesniu“.

Rajono vadovų pozicija

Girkalniškių susirinkime dalyvavo rajono meras A. Gricius, administracijos direktorius R. Ačas, seniūnė J. Šaulienė, tarybos narys R. Zubiela, kiti garbūs svečiai.
Girkalniškių susirinkime dalyvavo rajono meras A. Gricius, administracijos direktorius R. Ačas, seniūnė J. Šaulienė, tarybos narys R. Zubiela, kiti garbūs svečiai.

Girkalnio gyventojų susirinkime dalyvavęs rajono meras A. Gricius teigė, jog bet kokios investicijos į rajoną, naujos darbo vietos kuria tą pridėtinę vertę, pagal kurios tūrį tvarkomos gatvės ir keliai, vedamos vandens ir kanalizacijos trasos, tvarkoma aplinka. „Bet atsakymą į šį svarbų klausimą – bus ar nebus paukštynas Girkalnyje – Jūs turite duoti patys. Čia nei aš, nei direktorius už Jus nenuspręs, nes mes gyvename ne čia ir neturime sprendžiamojo balso. Apsvarstykite visus už ir visus prieš ir išreikškite savo poziciją būsimoje gyventojų apklausoje“. Rajono tarybos nario R. Zubielos nuomone, „niekas kitas, tik patys girkalniškiai turi teisę spręsti, kaip ir šalia ko jiems gyventi“.

Savivaldybės administracijos direktorius R. Ačas priminė gyventojams, jog planuojamo paukštyno savininkai pasirinko labai teisingą kelią – visas problemas pirmiausia aptarti su miestelio gyventojais ir čia ieškoti teisingo sprendimo, o ne pradėti nuo valdžios kabinetų, ieškant paramos ar pagalbos. „Jūs esate tikrieji miestelio šeimininkai ir tik Jums spręsti, kaip gyvensite Jūs, kaip gyvens Jūsų vaikai ir anūkai. Nereikia susipriešinimo, pykčių, reikia visiems susėsti ir priimti teisingą sprendimą – reikia paukštyno ar ne. Į šitą klausimą turėsite atsakyti po poros savaičių vykstančioje gyventojų apklausoje, kur kiekvienas atiduosite savo balsą „už“ arba „prieš“ paukštyną. Tik tada, turėdami Jūsų balsavimo rezultatus, priimsime sprendimą, todėl būkite aktyvūs, ateikite, išreikškite savo nuomonę, kad paskui dėl netinkamo rezultato nereikėtų kaltinti nei savęs, nei kitų“. R. Ačas atėjo gerai paruošęs savo, kaip savivaldybės direktoriaus, „namų darbus“, buvo gerai išstudijavę ūkinės veiklos paukštyno poveikio aplinkai vertinimo ataskaitą ir turėjo klausimų ir paukštyno poveikio aplinkai vertinimo ataskaitos ruošėjams: „Kodėl neišnagrinėta ir nesusieta kiaulių komplekso poveikio aplinkai su būsimo paukštyno poveikiu? Kokia būtų kvapų koncentracija, jei vienu metu būtų valomos ir kiaulių komplekso, ir paukštyno fermos?“

Paukštyno statybos Girkalnyje šalininkė Vaida Stalauskienė: „Darbo Girkalnyje ieško ne vienas ir ne du, todėl naujos darbo vietos paukštyne būtų didelė atrama ne vienai šeimai“.
Paukštyno statybos Girkalnyje šalininkė Vaida Stalauskienė: „Darbo Girkalnyje ieško ne vienas ir ne du, todėl naujos darbo vietos paukštyne būtų didelė atrama ne vienai šeimai“.
Tadas Gliaudys sakosi aplankęs veikiantį paukštyną ir įsitikinęs, jog yra ne visai taip gražiai, kaip piešia paukštyno šalininkai.
Tadas Gliaudys sakosi aplankęs veikiantį paukštyną ir įsitikinęs, jog yra ne visai taip gražiai, kaip piešia paukštyno šalininkai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.S.

Nežinau ar gerai, bet tikrai ne iš kiekvieno kiaušinio išsirita viščiukas, ne kiekvienas žodis tampa kūnu, ne visi sapnai pildosi, todėl negaliu pasakyti: bus ar nebus Girkalnyje paukštynas, bet žinau – atsakymą duos patys girkalniškiai. Ir duok Dieve, kad tas atsakymas būtų labai gerai išanalizuotas, išnarstytas po kaulelį ir vėl suvertas, kad būtų priimtas tikrai teisingas sprendimas.

Jus, mieli mūsų skaitytojai, kviečiu dalintis mintimis ir komentarais šia tema el. paštu stanislava@naujasrytas.lt, tel. 8 652 82 653, o mes pasistengsime Jūsų nuomonę publikuoti artimiausiuose mūsų laikraščio puslapiuose.

Komentarai

komentarų

KOMENTARŲ NĖRA

KOMENTUOTI