Koks stonas, toks ir žiponas?

Koks stonas, toks ir žiponas?

663
0
DALINTIS
Stonų gatvė turi vandentiekį, bet neturi kanalizacijos.

Stanislava TIJŪNAITIENĖ


 

 Į redakciją kreipėsi Raseinių miesto Stonų gatvės gyventojai, teigdami, kad jie jaučiasi atskiro stono žmonėmis, kurių bėdos ir problemos niekam nerūpi: daug metų gyvena be kanalizacijos, nors vandentiekio linija nutiesta. Kokia prasmė prisijungti prie vandentiekio tinklų, jei nėra kanalizacijos?

Stonų gatvė turi vandentiekį, bet neturi kanalizacijos.
Stonų gatvė turi vandentiekį, bet neturi kanalizacijos.

Lietuvių kalbos žodynas aiškina žodžio „stonas“ reikšmę, pagal kurią stonas – visuomenės sluoksnis pagal kilmę, profesiją, užsiėmimą. O Stonų gatvės gyventojai sako: „Mes, matyt, esam ne to stono, ne tos kilmės ar Stonų gatvės pavadinimas mus kaip užkeikimas lydi: kur tai matyta, kad beveik miesto centre esanti gatvė gyventų be kanalizacijos? Matyt, per prastas mūsų stonas, kad velkasi toks žiponas… Jei gyventume turčių kvartale, turėtume viską“.

„Kviestinių vakarienėje“ Stonų gatvės nėra

Stonų gatvės gyventojai teigia: „Su juodu pavydu skaitome „Naują rytą“, kur savivaldybė informuoja, kad nuo 2012 m. įgyvendintas projektas „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Raseinių rajone Betygaloje, Girkalnyje ir Viduklėje“, įvardinamos gatvės, kurias šitas projektas aplenkė. Kaip smagu: gyveni mažame miestelyje, turi vandentiekį, kanalizaciją, žodžiu, esi ponas. Įdomu, kodėl podukros vietoje jau daug metų esame mes, Stonų gatvės gyventojai? Kodėl mus aplenkia ir vietiniai, ir europiniai projektai, kodėl vedant vandentiekį ir iškasus didžiulius griovius vandentiekio vamzdynams, nebuvo pakloti kanalizacijos tinklai?  Gyvename kaip viduramžiais: vandeniukas šulinyje, tualetas – kibire. Mes labai džiaugiamės, kad naujoji mūsų rajono valdžia turi ambicingus planus ir aiškią rajono viziją: netrukus Vilniaus ir Kudirkos gatvės sulauks rekonstrukcijos, kuri bus atlikta Europos Sąjungos ir Raseinių rajono savivaldybės lėšomis, bus atlikta pagrindinių Raseinių miesto gatvių ir viešųjų erdvių infrastruktūros renovacija, viešųjų erdvių, turgaviečių kapitalinis remontas, vandentiekio bei nuotekų tinklų projekto įgyvendinimas rajono miesteliuose ir gyvenvietėse, kelių asfaltavimas… Tikrai, pasak administracijos direktoriaus pavaduotojo Dariaus Ulicko, „Raseiniai tampa statybų aikštele“ ir visi tuo džiaugiamės. Tik toje renovacijų, statybų ir pertvarkos kviestinių vakarienėje mūsų, Stonų gatvės gyventojų, nėra. Kodėl? Gal mes ne taip skaniai kvepiame, gal ne taip švariai nusiprausę, kad į tą renovacijų balių nepakliūname?“ – klausia Stonų gatvės gyventojai.

 

Laiškas pakvietė kelionėn

Kai žmogus gyveni ir negalvoji, kad labai gerai gyveni jau vien todėl, kad turi vandentiekį ir kanalizaciją, o išgirdęs, kad šalia gyvenantis miesto žmogus viso to neturi, kažkaip nepatogiai pasijunti. Sunku darosi patikėti, kad XXI a. mieste gyvenantys žmonės priversti naudotis lauko tualetais, tempti vandenį iš šulinių, jį šildyti ir labai taupyti vandenį prausiantis. Todėl keliauju į Stonų gatvę ir bandysiu pasižiūrėti, kaip čia gyvena žmonės.

Danutė Žekienė pasakoja, jog gyvenimas Stonų gatvėje primena gūdžią praeitį, o ne XXI amžių.
Danutė Žekienė pasakoja, jog gyvenimas Stonų gatvėje primena gūdžią praeitį, o ne XXI amžių.

Gatvėje sutikta Danutė Žekienė pasakoja, jog gyvenimas čia primena gūdžią praeitį: čia gyvenantys neturi kanalizacijos, tenka naudotis lauko tualetais, vandenį semia iš šulinio, nes kam reikalingas vandentiekis be kanalizacijos… Moteris sako, kad šios gatvės gyventojams susidaro įspūdis, jog jų problemos nerūpi niekam, nes jie ne kartą kreipėsi į valdininkus prašydami įrengti kanalizaciją, tačiau liko neišgirsti. Dar rajono meru būdamas Edmundas Jonyla buvo pažadėjęs: „Iki 2008 metų turėsite ir vandentiekį, ir kanalizaciją…“

„Keitėsi merai, bet mūsų bėdos – ne. Dabar kaime geriau, nes ten gali valdžia panaudoti europinius pinigus. Kur matyta, kad gyvendami beveik miesto centre neturime

Šiame name Genutė prižiūri neįgalų senolį, prausia, maudo be vandentiekio ir kanalizacijos.
Šiame name Genutė prižiūri neįgalų senolį, prausia, maudo be vandentiekio ir kanalizacijos.

kanalizacijos. Mūsų gatvė nėra tokia maža, čia gyvena šeimos su vaikais, nemažai yra ir vyresnio amžiaus žmonių, kuriems tampyti vandenį iš šulinio darosi sunku, o ką jau kalbėti apie lauko tualetus ar kibiriukus. Štai šalia gyvena šeima su 3 mažais vaikais. Pasakykit, kaip  juos nuprausti, išskalbti rūbus? Iš kitos pusės gyvena šeima, kurioje auga neįgali mergaitė, o kitoje gatvės pusėje savo dieneles leidžia neįgalus žmogus… Kaip šeimoms susitvarkyti, išskalbti, išmaudyti, jei vanduo šulinyje, o „kanalizacija“ būdelėje?

Šiame name gyvena šeima, kurioje auga neįgalus vaikas, kurį reikia ir numaudyti, ir jo drabužius išskalbti.
Šiame name gyvena šeima, kurioje auga neįgalus vaikas, kurį reikia ir numaudyti, ir jo drabužius išskalbti.
O čia, pasak kaimynės Danutės, gyvenimu džiaugiasi trys mažamečiai vaikai.
O čia, pasak kaimynės Danutės, gyvenimu džiaugiasi trys mažamečiai vaikai.

 

 

 

 

 

 

Tiesa, yra nemažai žmonių, kurie turi įsirengę vietinę kanalizaciją, bet tuos kanalizacijos šulinius  reikia dažnai valyti, o tai kainuoja nemažus pinigus. Be to, vietos čia žemos, tai po didesnių liūčių iš šulinių traukiamas ne tik mūsų ten surinktas turinys, bet ir lietaus vanduo. O taip norisi gyventi kaip žmogui. Žinoma, kiekvienas žmogus – ir vienas, ir du, ir šimtas, nesvarbu, kur jų gyventų mieste ar kaime, turi vienodą teisę turėti kokybiškai sutvarkytą aplinką ir atitinkamą infrastruktūrą.

Stonų gatvės „vandentiekis“.
Stonų gatvės „vandentiekis“.

Mes suprantame, kad negyvename visuotinės gerovės sąlygomis, ir pinigai, nesvarbu, kad ne mano asmeniškai, o valdžios kišenėje esantys, turi būti labai atsakingai ir apgalvotai skirstomi, bet normalus gyvenimas – ne prabanga, o gyvybiškai svarbus dalykas“, – teigia pašnekovė. „Ar sugebėtumėte skalbti automatine skalbimo mašina, neturėdami vandentiekio? – klausia pašnekovė. – Jūs nemokėtumėte, o mes mokame skalbti ausimis: pagal skalbyklės leidžiamus garsus atskirti, kada reikia į ją pilti vandenį“.

Panašiai apie savo gyvenimą kalbėjo ir Genutė, ir Onutė, ir daugelis kitų Stonų gatvės gyventojų.

Genutė sako jau nebesitikinti, jog ir iki jų ateis nuotekų vamzdžiai.
Genutė sako jau nebesitikinti, jog ir iki jų ateis nuotekų vamzdžiai.
Onutė, šios gatvės senbuvė, pavargo laukti ir tikėtis.
Onutė, šios gatvės senbuvė, pavargo laukti ir tikėtis.

 

 

 

 

 

 

 

 

Situacija Lietuvoje

Stodama į ES Lietuva įsipareigojo 95 proc. šalies gyventojų būstų prijungti prie centralizuotų vandentiekio ir kanalizacijos sistemų. Bet… grynas geriamasis vanduo iš čiaupo ir tualetas neperžengus namų slenksčio – elementarūs patogumai ar civilizacijos požymiai, šiandien dar neprieinami daliai XXI amžiaus Lietuvos. Mūsų šalies naujoji vyriausybė nutarime „Dėl vandenų srities plėtros 2017–2023 metų programos patvirtinimo“ teigia, kad „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2008–2015 metų plėtros strategijoje iškeltiems tikslams – sudaryti palankias sąlygas didinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir gerinti jų kokybę, siekti apsaugoti aplinką nuo išleidžiamų nuotekų žalingo poveikio, buvo skiriama ES fondų parama, tačiau ne visi Strategijoje numatyti tikslai pasiekti. 2000–2013 m. į vandentvarkos sektorių investuota apie 0,84 mlrd. Eur ES lėšų (2,9 mlrd. litų). Nutiesta 2953 km naujų nuotekų surinkimo tinklų ir 2231 km naujų vandentiekio tinklų, taip padidinant vandens paslaugų prieinamumą gyventojams. Tačiau dėl dalies gyventojų migracijos ir nenoro naudotis sukurta infrastruktūra prijungimo prie centralizuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų procentas yra nedidelis. Strategijoje nustatytą tikslo pasiekimo rodiklį – viešai tiekiamo geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas 95 proc. šalies gyventojų – pasiekė nedaug geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų. Apibendrinus 2015 m. Lietuvoje centralizuotai tiekiamu geriamuoju vandeniu buvo aprūpinama 80 proc. gyventojų, 72 proc. gyventojų nuotekos buvo surenkamos centralizuotomis nuotekų surinkimo sistemomis… Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas gaunančių gyventojų skaičius regionuose labai skiriasi…“

Nežinau, ar ramiau pasidarė Stonų gatvės gyventojams sužinojus, kad jie ne vieninteliai miestelėnai Lietuvoje kibiriukais vandenį nešiojantys ir kibiriukais „auksą“ išnešiojantys, bet viltis pakliūti į tuos 95 procentus yra.

Viltis pakliūti į 95 procentus laimingųjų

Kiek reali ta viltis? Šį klausimą uždaviau UAB „Raseinių vandenys“ direktoriui Stanislovui Bartkui. Atsakymą cituoju: „UAB „Raseinių vandenys“ informuoja, kad dalies Stonų g. Raseinių miesto gyventojų prašymas dėl buitinių nuotekų įvedimo yra pagrįstas. Bet kokiu atveju neužbaigtai Stonų gatvės gyventojų daliai buitines nuotekas reikia surinkti ir sukanalizuoti kaip seniausiems Raseinių m. gyventojams. Kad tai būtų įgyvendinta reikalingos lėšos, kurių įmonė šiam projektui negali gauti ES paramos, o ir savų tiek neturi. Atsiradus galimybei gauti Raseinių rajono savivaldybės biudžeto lėšų ir įtraukus šį projektą į planus, įmonė galėtų atlikti numatytus darbus. Viso reikalinga pakloti apie 1,0  km naujos buitinių nuotekų nuvedimo linijos, o tai kainuotų apie 30,0 tūkst. eurų“.

Raseinių savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas Darius Ulickas:

„2017 metais Raseinių rajono savivaldybė vykdo nemažai europinių projektų, kuriems reikalingos ne tik europinės, bet ir savivaldybinės lėšos, todėl skirti  lėšų papildomai Stonų gatvės buitinių nuotekų kanalizavimui nėra galimybių. Tačiau žinodami šią situaciją ir planuodami 2018 metų biudžetą, tikrai įtrauksime reikalingas tikslines lėšas Stonų gatvės buitinių nuotekų linijai įrengti“.

 Mielieji skaitytojai, kviečiu dalintis savo miesto, gatvės, kaimo ar miestelio problemomis, nuomonėmis apie vieną ar kitą valdžios sprendimą ar to sprendimo trūkumą el. paštu stanislav@naujasrytas.lt, tel. 8 653 82 653, o mes visu tuo pasidalinsime su visais mūs laikraščio skaitytojais.

Komentarai

komentarų

KOMENTARŲ NĖRA

KOMENTUOTI