Sek paskui bitę, nuseksi į medų…

Sek paskui bitę, nuseksi į medų…

710
0
DALINTIS
Vadovybė padėkojo judėjimo RASAI valdybos nariams.

Stanislava TIJŪNAITIENĖ


Renginio vedėjas Edgaras Juška.
Renginio vedėjas Edgaras Juška.

Dar tik septintus metus skaičiuoja Raseinių krašto ateities sąjūdis RASAI. Atrodytų, kūdikiškas amžius, bet darbai rodo brandą, realų situacijos suvokimą ir norą keisti pasaulį aplink save: sąjūdžio RASAI komanda darbuojasi tarsi bitės darbininkės, kurių misija ypatinga: atkurti tikrąjį orumą ne tik žmoguje, bet ir gyvenime, ne tik Raseiniuose, bet ir visoje šalyje. Ar ne per didelis kąsnis, ar neužspringsite? – krizena oponentai, pamiršę Aukščiausiojo pamokymą: „Ką padarėte vienam iš mažiausiųjų brolių – padarėte man…“

Gerai nusiteikę ataskaitinio sambūrio dalyviai.
Gerai nusiteikę ataskaitinio sambūrio dalyviai.

O mūsų tautos patarlė sako: „ Sek paskui bitę, nuseksi į medų…“

„Bitės darbininkės“ atsiskaito už savo darbą

Savaitės pradžioje didelis sujudimas Raseinių krašte – į savo ataskaitinį vakarą skrido suskrido visas spiečius bitelių darbininkių, Raseinių krašto ateities sąjūdžio RASAI žmonės. Renginio vedėjas Edgaras Juška, pristatydamas darbotvarkę, pasidžiaugė, jog sąjūdis RASAI ir toliau išlieka ta jungiamąja Raseinių krašto žmonių grandimi, tuo dirgikliu, kuris skatina judėti patiems ir judinti kitus, kur pirmoje linijoje visada žmogus ir jo šeima, namai ir mokykla, žemė ir darbas, nes tai yra viskas, iš ko susideda gyvenimas.

Sąjūdžio RASAI  pirmininkė Regina  Petrokienė, pateikdama metinių darbų ataskaitą, kalbėjo: „(…)Metai buvo nelengvi, laukė daug iššūkių, bet mes aktyviai vykdėme pagrindines sąjūdžio RASAI nuostatas.

Valdybos pirmininkė Regina Petrokienė: „Džiaugiuosi, kad mes tarnaujame vieni kitiems, kad suprantame, jog mūsų niekas negali pakelti, jeigu mes nenorėsime kilti, jog savo šiandienos ir rytdienos gerbūvį turime kurti patys, nelaukdami malonių iš niekur".
Valdybos pirmininkė Regina Petrokienė: „Džiaugiuosi, kad mes tarnaujame vieni kitiems, kad suprantame, jog mūsų niekas negali pakelti, jeigu mes nenorėsime kilti, jog savo šiandienos ir rytdienos gerbūvį turime kurti patys, nelaukdami malonių iš niekur“.

Rėmėme ir organizavome ekskursijas nepasiturinčių šeimų vaikams, ištikus bėdai, rėmėme Sąjūdžio narius, sveikinome judėjimo RASAI narius laikraštyje ir dovanojome dovanėles gimtadienio progomis, keliavome su Sąjūdžio žmonėmis po Lietuvą, dalinome savanoriams marškinėlius su judėjimo RASAI atributika, aktyviai dalyvavome rajono ir šalies renginiuose, darėme kitus didesnius ar mažesnius darbus, bet tikrai dar neįvykdėme visų savo siekių ir tikslų. Džiaugiuosi, kad mes tarnaujame vieni kitiems, kad suprantame, jog mūsų niekas negali pakelti, jeigu mes nenorėsime kilti, jog savo šiandienos ir rytdienos gerovę turime kurti patys, nelaukdami malonių iš niekur. Džiaugiuosi, rasdama mūsų Garbės pirmininko Jordano Kenstavičiaus pritarimą ir palaikymą, ir suprantu mūsų bendruomenės veiklos, augimo ir rytdienos tikslus.

Judėjimo RASAI revizorė Birutė Venclovienė pristatė išsamią finansinę ataskaitą.
Judėjimo RASAI revizorė Birutė Venclovienė pristatė išsamią finansinę ataskaitą.

Džiaugiuosi išaugusiomis mūsų judėjimo gretomis, manau, kad ir toliau augsime, tikiuosi, kad mes būsime vieningi ir aktyviai palaikysime judėjimo RASAI tikslus ir sprendimus“.

Po pirmininkės ataskaitos judėjimo RASAI revizorė Birutė Venclovienė pristatė išsamią finansinę ataskaitą.

Valdžios rinkimai  ir naujų vėjų dvelksmas

Garbės pirmininkas Jordanas Kenstavičius: „Aš palaikau ir visada palaikysiu judėjimą RASAI ir jų vykdomą programą, palaikau žmones, neabejingus nei sau, nei šalia esančiam, ir siekiančius pakeisti gyvenimą“.
Garbės pirmininkas Jordanas Kenstavičius: „Aš palaikau ir visada palaikysiu judėjimą RASAI ir jų vykdomą programą, palaikau žmones, neabejingus nei sau, nei šalia esančiam, ir siekiančius pakeisti gyvenimą“.

Po išsamių ataskaitų logiška seka – pirmininko ir valdybos rinkimai. Sambūrio dalyviai pasiūlė nei penkis kandidatus į pirmininko postą: Remigijų Ačą, Reginą Petrokienę, Romaldą Zubielą, Jūratę Garliauskienę, Joną Kaminską. R. Ačas, padėkojęs už pasitikėjimą, pasakė: „Dabartinės mano pareigos įpareigoja mane susikaupti ties pagrindiniu darbu – vykdyti mero ir tarybos suformuotus uždavinius administracijai, todėl aš išeinu ir iš judėjimo RASAI valdybos, atsisakau kandidatuoti į pirmininko postą ir lieku eiliniu RASAI nariu“. Savo kandidatūras atsiėmė R. Petrokienė, J. Garliauskienė, J. Kaminskas. Romaldas Zubiela savo sutikimą dalyvauti pirmininko rinkimuose paaiškino: „Visą gyvenimą iššūkiai buvo mano darbo kasdienybė, todėl priimu ir šį iššūkį“. Rinkimų į pirmininko postą stebėjo rinkimų komisija, jos duomenimis – „prieš“ balsavo 1, susilaikė 1, balsų dauguma pirmininku išrinktas Romaldas Zubiela.

Salė vos talpino gausų komandos RASAI būrį.
Salė vos talpino gausų komandos RASAI būrį.

Naujasis pirmininkas iš karto pradėjo savo darbą, pristatydamas naujosios valdybos narius ir prašydamas palaikyti jų kandidatūras balsavimu. Sklandžiai buvo išrinkta valdyba, pavaduotoja, kuria tapo Regina Petrokienė, revizore perrinkta Birutė Venclovienė, o naująja administratore išrinkta Vilma Račkauskienė.

Susirinkimo pirmininkas Remigijus Ačas ir sekretorė Jūratė Garliauskienė.
Susirinkimo pirmininkas Remigijus Ačas ir sekretorė Jūratė Garliauskienė.

Pirmoje savo kaip pirmininko kalboje naujasis judėjimo RASAI vedlys teigė: „Sambūris RASAI – tai visų pirma žmonės, kurie pavargo nuo neteisybės, kurie  nebegali būti tik pasyvūs stebėtojai ir bando kažką keisti. Ne visada viskas pasiseka, bet svarbu nenuleisti rankų ir bandyti dar ir dar kartą. Kažkada tikrai pasiseks, jei kiekvienas elgsis atsakingai, laikysis duoto žodžio čia ir dabar, nelauks, kol kaimynas jo kiemą iššluos. Turiu idėjų, minčių, kurias išdiskutuosime su valdyba ir stengsimės jas įgyvendinti. Jei visi dirbsime petys petyn, ranka rankon – pasiseks“.

Prisistato naujasis judėjimo RASAI valdybos pirmininkas Romaldas Zubiela.
Prisistato naujasis judėjimo RASAI valdybos pirmininkas Romaldas Zubiela.

Susirinkimo dalyviams valdybos narys Jonas Kaminskas pristatė judėjimo RASAI matymą, kaip priartinti valdžią prie žmogaus, suteikiant seniūnijoms finansinį savarankiškumą, o Feliksas Petrėtis konstatavo gėdingo viršininkų elgesio faktą su eiliniu žmogumi, kai PSPC vadovės V. Užringienės parėdymu iš Vosiliškio med. punkto atvykę žmonės išvežė baldus ir įrangą, nors pats felčeris neturi nei atleidimo, nei perkėlimo dokumentų: „Elgiasi valdžioje sėdintys su paprastu žmogumi kaip su senais ratlankiais – numeta kur papuola ir niekam dėl to širdies neskauda“. Remigijus Ačas pasiūlė Romaldui Zubielai išsiaiškinti šią situaciją Taryboje.

Raseinių krašto ateities sąjūdžio RASAI garbės pirmininkas Jordanas Kenstavičius:

Valdybos narys Jonas Kaminskas pristatė judėjimo RASAI matymą, kaip priartinti valdžią prie žmogaus.
Valdybos narys Jonas Kaminskas pristatė judėjimo RASAI matymą, kaip priartinti valdžią prie žmogaus.

„Mes, raseiniškiai, prieš septynerius metus buvome vieni pirmųjų šalyje, pradėjusių kviesti žmones burtis į visuomeninius judėjimus, ir įkūrėme Raseinių krašto ateities sąjūdį RASAI. Aišku, mažai turėjome patirties, buvome labai dideli idealistai, tikėjome, kad galime kalnus nuversti. Ne viskas pasisekė, bet įgijome patirties, realiau žiūrime į savo galimybes ir pajėgumus, tačiau viena pasisekė tikrai – subūrėme neabejingų savo gyvenimui ir vykdomai politikai didelį žmonių  būrį, kuris neleidžia ramiai kvėpuoti nei daugumai, nei mažumai. Aš tikėjau ir tikiu, kad Raseinių kraštas gali tapti  pasididžiavimo vertu ir sektinu pavyzdžiu visoje Lietuvoje. Juk mes visi trokštame tų pačių dalykų: mūsų ateitis turi būti aprūpinta ir saugi, vaikai turi turėti galimybę įgyti išsilavinimą ir gauti darbą, o visi, baigę darbinę karjerą, turi turėti galimybę ramiai ir oriai senti neprašydami iš savo atžalų duonos kąsnio. Mūsų tikslas buvo ir yra – pasiekti, kad valdžia tarnautų žmogui ir gintų kiekvieną iš mūsų. Aš palaikau ir visada palaikysiu judėjimą RASAI ir jų vykdomą programą, palaikau žmones, neabejingus nei sau, nei šalia esančiam, ir siekiančius pakeisti gyvenimą. Dėkoju judėjimo RASAI žmonėms už darbą, idėjas ir aktyvų požiūrį, labai džiaugiuosi pokyčiais valdyboje, nes tik atsinaujinimas suteikia  galimybę kitu kampu pasižiūrėti į atliktą ar dirbamą darbą, ieškoti naujų idėjų, metodų ir galimybių“.

Naujoji judėjimo RASAI administratorė Vilma Račkauskienė.
Naujoji judėjimo RASAI administratorė Vilma Račkauskienė.

Mielieji, šiandien Jums pristatėme epizodus iš Raseinių krašto ateities sąjūdžio RASAI ataskaitinio susibūrimo, judėjimo darbus ir planus ateičiai. O jūsų klausiame: ką jūs manote apie judėjimo RASAI ambicingus planus, galimybes, darbus? Ar jus tenkina šiandieninė situacija jūsų piniginėje, ką, jūsų nuomone, nedelsiant reikia daryti, kad mūsų gyvenimas taptų oresnis, skaidresnis ir geresnis? Rašykite mums el. p. stanislava@naujasrytas.lt, skambinkite tel. 8 652 82 653, o mes Jūsų godomis pasidalinsime su mūsų skaitytojais.

Komentarai

komentarų

KOMENTARŲ NĖRA

KOMENTUOTI