Savaitės temos atgarsiai

Savaitės temos atgarsiai

740
0
DALINTIS
Tautiškos giesmės instaliacija Raseinių Šaltinio progimnazijoje.

Stanislava TIJŪNAITIENĖ


Gausus svečių būrys stebėjo išmaniosios klasės atidarymą Šaltinio progimnazijoje.
Gausus svečių būrys stebėjo išmaniosios klasės atidarymą Šaltinio progimnazijoje.

Praėjusią savaitę „Naujo ryto“ (2017 03 10, Nr. 10) straipsnyje „Lašas, nukritęs ant įkaitinto akmens“, skirtame Nepriklausomybės atkūrimo 27-osioms metinėms, pristačiau Jums, mieli mūsų skaitytojai, pamąstymus apie laisvę, kuri negali tapti atleidimu nuo pareigos, atsakomybės, dalyvavimo savo šalies gyvenime. Pakvietusi Jus dalintis savo įspūdžiais ir komentarais, sulaukiau nemažai skambučių ir elektroninių laiškų, kuriuose visi pritarėte, jog nė vienas pilietis negali nusišalinti nuo dalyvavimo valstybės valdyme per Seimo, savivaldybių, Prezidento rinkimus, o nusišalinę – keikti, jog į valdžią atėjo ne tie, kurių norėjai. Visų mintys ir žodžiai sutapo, o raseiniškės I. Butkienės žodžiais „labai svarbu išlaikyti tikėjimą kaip moralės, visų gyvenimo vertybių pagrindą, labai svarbus dėmesys šeimai, švietimui, nes per šias institucijas kaip per filtrą teka visi tautos gyvybės syvai“ užbaigiu Jūsų komentarus ir dėkoju visiems už aktyvią pilietinę poziciją.

Tarybos narys Saulius Matelis.
Tarybos narys Saulius Matelis.

Raseiniai švenčia Nepriklausomybės atkūrimą

 

Šaltinio progimnazijos sveikinimai atkurtai Nepriklausomybei

Nepriklausomybės šventę Šaltinio progimnazija pradėjo švęsti ketvirtadienį unikalia „Tautiškos giesmės“ instaliacija, kai mokslo, meno bei technologijų tarpdisciplininės sintezės raiška pristatomas vienas pamatinių tautos simbolių – himnas. Pasak projekto autoriaus A. Žėko, „Instaliacija „Tautiška giesmė“ susideda iš daugiau nei prieš 100 metų Vinco Kudirkos paskelbto himno žakardiniu audimu išreikštos garso spektrograminės analizės juostos, kuri lazerių iliuminacijos ir dinaminės instaliacijos pagalba „pjauna“ vaizdą esamuoju momentu, t. y. žiūrovas turi galimybę girdėti ir stebėti kokybinius garso pokyčius čia ir dabar“. Idėjos autorius pasakoja, jog jam labai svarbu, kai šios technologijos pasiekia mokyklas, ypač nedideles kaimo mokyklas: „Instaliacijos kūrime dalyvauja daug mokslo šakų: aukustika, lazerio fizika, optika, mechanika, dinamika, elektronika. Visų pirma buvo atlikta mūsų himno akustinė spektrografinė analizė.

Išmaniojoje klasėje svečiai susipažino su išmaniosios 3D klasės galimybėmis.
Išmaniojoje klasėje svečiai susipažino su išmaniosios 3D klasės galimybėmis.

Ji buvo išausta kompiuterinėmis žakardinėmis staklėmis, suderinus kompiuterines garso skaitymo ir audimo programas bei parenkant specialius verpalų ir pynimų derinius. Vėliau ši juosta buvo užtraukta ant būgno, aplink kurį šiandien sukasi lazerio spindulys. Jis buvo kuriamas bendradarbiaujant su Fizikos institutu bemaž pusmetį. Dirbo geriausi Lietuvos specialistai. Ir šiandien mes galime himną ne tik girdėti, bet ir matyti, ir net paliesti esamuoju momentu“.

Durys į ateitį

Penktadienį Šaltinio progimnazija Nepriklausomybę pasveikino atverdama duris į  išmaniąją 3D technologijų klasę. Prasmingas pasveikinimas Nepriklausomybei – atverti duris į ateitį. Juk investicija į vaiką – investicija į ateitį.

Renginio metu gausiam svečių, sveikintojų būriui progimnazijos direktorė Vaiva Zubrickienė trumpai papasakojo apie įgyvendintą idėją ir įteikė savivaldybės Tarybos nariams Sauliui Mateliui, Steponui Naciui ir Rosvaldui Kunickui padėkas už pagalbą ruošiant išmaniąją klasę. Mero pavaduotoja Gitana Rašimienė džiaugėsi, jog Šaltinio progimnazijos išmanioji 3D klasė – naujovė ne tik rajone, bet ir mūsų šalyje: apskritai per visas Lietuvos mokyklas tėra tik 30 tokių klasių.

Perkirpus simbolinę juostelę, šventės svečiai sugužėjo į išmaniąją klasę, tapę mokiniais, dalyvavo pamokoje ir susipažino su išmaniosios 3D klasės galimybėmis, kur 3D akinių, projekcinio ekrano ir kompiuterinių technologijų sukuriamas įspūdis leidžia įdomiai, tikroviškai ir vaidingai keliauti istorijos, geografijos, matematikos ir kitų mokomųjų dalykų vandenynais ir semtis žinių.

Kovo 11-oji Raseinių savivaldybėje.
Kovo 11-oji Raseinių savivaldybėje.

„Auksinius lūšiukus“ prisijaukino jaunimas

Kovo 11-ąją Savivaldybės didžiojoje salėje vyko neįprastas judėjimas: čia rinkosi ne tik Raseinių rajono savivaldybės tarybos nariai, administracijos vadovai, bet ir Raseinių garbės piliečiai, įmonių ir įstaigų vadovai, seniūnai, mokyklų vadovai, mokytojai. Šio susibūrimo tikslas – aiškus ir šventas: iškilmingas rajono Tarybos posėdis, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Sugiedoję tautinę giesmę šventės dalyviai klausėsi mero pavaduotojos, pavaduojančios Savivaldybės merą Gitanos Rašimienės prasmingų sveikinimo žodžių: „Šiandienos šventė itin svarbi jaunam žmogui, kursiančiam Lietuvą po mūsų, todėl šiandien, neatsitiktinai apdovanosime jaunus žmones, garsinančius Raseinių kraštą mokslo, meno, sporto srityse, palaikančius pilietines iniciatyvas, plėtojančius aktyvią savanorystės kultūrą, „Auksinio lūšiuko“ apdovanojimais“.

„Auksinius  lūšiukus“ prisijaukinęs jaunimas.
„Auksinius lūšiukus“ prisijaukinęs jaunimas.

Posėdžio dalyvius sveikino Šiluvos gimnazijos prezidentė Austėja Mažeikaitė, Prezidento Jono Žemaičio gimnazijos prezidentė Ina Sutkevičiūtė, o Savivaldybės mero pavaduotoja „Auksinio lūšiuko“ apdovanojimus įteikė penkiems laureatams: Kristijonui Kilčauskui – už pilietines iniciatyvas ir pilietinės kultūros puoselėjimą Raseinių krašte, Aistei Račaitei – už Raseinių krašto garsinimą mokslo srityje, Titui Kačiušiui – už Raseinių krašto garsinimą meno srityje, Regimantui Tiškui – už Raseinių krašto garsinimą sporto srityje, Monikai Lukoševičiūtei – už aktyvų savanorystės kultūros plėtojimą Raseinių krašte.

Už gražią pilietinę iniciatyvą, parodytą Vasario 16-ąją, Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, Savivaldybės mero padėka skirta VšĮ Raseinių technologijos ir verslo mokyklos bendruomenei, kuri minėtos valstybinės šventės proga iš popierinių gėlių sukūrė Žemaičio aikštėje Trispalvę.

Raseinių meno mokyklos mokiniai savo dainomis ir muzika papuošė šventę, o netrukus šventinių renginių maratonas tęsėsi Raseinių rajono kultūros centre kartu su Egidijumi Sipavičiumi ir Kauno bigbendu. Šventės kulminacija – istoriniame Betygalos miestelyje kartu su šiuolaikiniu meno performansu „Lietuvos valstybės metraštis. Kovo 11-oji“.

Kęstutis Klikna, Raseinių kultūros centro renginių organizatorius Girkalnyje:
„Kovo 10 d. vakare girkalniškiai kaimų bendruomenės salėje susirinko paminėti Valstybės nepriklausomybės atkūrimo sukaktį. Labai gražų, nuoširdų koncertą padovanojo Raseinių kultūros centro Nemakščiuose mėgėjų meno kolektyvai. Jie paruošė muzikinę literatūrinę kompoziciją ,,Mes – Lietuvos vaikai“. Skambėjo muzika ir dainos, atliekamos Nemakščių vyrų vokalinio-instrumentinio ansamblio. Jam pritarė moterų vokalinis ansamblis (abiejų ansamblių vad. R. Laugalis). Labai gražiai šoko Nemakščių moterų tautinių šokių kolektyvas (vad. L. Andrulienė ir Ž. Lembutienė). Girkalniškiai gausiais plojimais dėkojo už šaunų mėgėjų meno kolektyvų pasirodymą“.

Kovo 11-oji Butkiškėje.
Kovo 11-oji Butkiškėje.

Alina Jakštaitė, Butkiškės bendruomenės narė:
„Kovo 11-oji – viena iš svarbiausių dienų mūsų Lietuvai. Tai lietuvių kovų už laisvę, nepriklausomybę, tradicijas, savarankiškumo įteisinimo diena. Diena, kada nebijojome pasauliui pasakyti, kad mes nenorime priespaudos, nenorime šantažo, o norime laisvės, demokratijos ir nepriklausomybės. Kovo 10 d. Butkiškės bendruomenės namuose buvo surengtas iškilmingas renginys Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti. Šventę pradėjo A. Bautronis ir V. Vitkuvienė, pakviesdami visus susirinkusius drauge sugiedoti tautišką giesmę – Lietuvos himną. Renginyje sulaukėme garbingų svečių. Mus aplankė Seimo narys P. Saudargas, taręs sveikinimo žodį, jis ragino žmones mylėti savo valstybę, o ne valdžią. Poetai kraštiečiai A. ir R. Kišonai, I. Jokubauskienė skaitė savo kurtas eiles Lietuvai. Bendruomenės pirmininkas L. Bielskis pasveikino susirinkusiuosius ir palinkėjo vienybės. Už renginį padėkos žodį tarė ir Ariogalos seniūno pavaduotojas, atliekantis seniūno funkcijas K. Klimas. A. Bautronio iniciatyva vyko iškilmingas vėliavų teikimas nusipelniusiems žmonėms. Vėliavas Butkiškės bendruomenei skyrė Seimo narys P. Saudargas. Šį kartą jos buvo įteiktos dviem mūsų kaimo bibliotekininkėms, buvusiai ir esamai – Virginijai Pakarklienei ir Vilmai Augustinavičienei. Šventės metu linksmino moterų vokalinis ansamblis iš Paliepių (vad. V. Aputytė). Nuostabiomis dainomis apie tėviškę virpino širdis Vaidos ir Ritos duetas. Taip pat kiekvieno veidą papuošė šypsena, kai savo tyru, vaikišku balsu Eliza sudainavo daina „Lietuvos vardas“. Nuoširdžiai ačiū tariame visiems renginio dalyviams“.

Komentarai

komentarų

KOMENTARŲ NĖRA

KOMENTUOTI