Judėjimo RASAI valdyba susirinko į paskutinį jų kadencijos posėdį

Judėjimo RASAI valdyba susirinko į paskutinį jų kadencijos posėdį

780
0
DALINTIS
Dar vieneri metai kartu – 2016 metų kadencijos judėjimo RASAI valdybos nariai.

Jūratė GARLIAUSKIENĖ

jurate.garliauskiene@gmail.com

Tel. 8 620 75 127

 


Vos spėjame skaičiuoti bėgančias dienas… Staiga supranti, kad parėjo dar vieneri metai. Dar vieneri metai, kaip aktyviai gyvuoja visuomeninis judėjimas RASAI. Kad jau reikia visiems susėsti aptarti nuveiktus darbus, planuoti naujus, pažvelgti į priekį su dar įdomesnėmis idėjomis, atsinaujinti. Todėl kovo 6-ąją judėjimo RASAI valdybos nariai susirinko į paskutinį jų kadencijos posėdį.

Darbotvarkėje esančius net aštuonis klausimus pavyko sklandžiai išspręsti ir sudėlioti paskutinius aspektus visuotiniam susirinkimui. Organizacijos įstatuose valdymo organai renkami vienerių metų kadencijai, tad valdybos nariai gana gera nuotaika baigė paskutinį jų kadencijos posėdį.

Kaip ir kiekviename posėdyje pirmuoju klausimu pasisakė judėjimo RASAI savivaldybės Tarybos nariai. Jie visada perduoda informaciją, atsako į klausimus, surenka mūsų organizacijos pasiūlymus. Administracijos direktorius Remigijus Ačas supažindino apie planuojamus ir jau vykstančius darbus, apie pastaruoju metu apsilankymus seniūnijose, susitikimus su seniūnaičiais dėl jų pritarimo seniūnijų klausimu. Remigijus kalbėjo ir apie kiekvieno atsakomybę ir sąžiningumą. Todėl jo uždavinys – ypatingai siekti stabilumo. R. Ačas dar kartą sugrįžo ir prie rinkimų rezultatų, apie kuriuos visiems dar kartą reikia pagalvoti, ką turi padaryti kiekvienas.

Kitą darbotvarkės klausimą sprendžiant, reikėjo visų nuomonės dėl narių narystės judėjime. Čia taip pat trūksta atsakomybės. Susidaro didelis skaičius narių, kurie yra išvykę į užsienį, pakeitę gyvenamąją vietą, kiti tapo nepasiekiami dėl neaiškių priežasčių, keletas yra nepritariančių bendriems tikslams. Tokių susidaro beveik 120. Todėl vienbalsiai nutarta šiuos narius perkelti į rezervinį sąrašą (t. y. pristabdyti narystę). 20 narių iš sąrašo išbraukėme, nes jų kelionė šioje žemėje baigėsi, išėjo anapilin.

Valdybos posėdžiuose visada vyrauja gera darbinė nuotaika.
Valdybos posėdžiuose visada vyrauja gera darbinė nuotaika.

Dar vienu darbotvarkės klausimu kalbėjo pavaduotojas Jonas Kaminskas. Visiems mums jo plėtojama savivaldos idėja skinasi kelią toliau. Jis papasakojo apie jo iniciatyva suorganizuotą susitikimą su naujosios kadencijos raseiniškiais Seimo nariais Vida Ačiene ir Arvydu Nekrošiumi, kad iškeltus tikslus pristatyti buvo pakviestas į Seimą, dalyvavo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete. Tačiau komiteto nariai paprašė visa tai pateikti raštu. Judėjimo RASAI valdyba vienbalsiai nutarė: sudarytoje darbo grupėje parengti kreipimąsi jį pristatyti visuotiniame susirinkime, vėliau pasirašius judėjimo pirmininkui, pateikti šiam Seimo komitetui.

Vienas svarbesnių klausimų – ataskaitinio susirinkimo organizavimo klausimai. Nutarta jau konkreti vieta, laikas, darbotvarkė. Kadangi šiam susirinkimui ruošiamasi gana seniai, jau yra parengtos ataskaitos, aptariami dalyvaujančių sąrašai. Šiame eiliniame visuotiniame susirinkime kitai kadencijai bus renkami valdymo organai: pirmininkas, valdyba, iždininkas, revizorius, bus įtrauktas klausimas dėl įstatų kai kurių punktų pakeitimo. Keletą naujų idėjų pasiūlė judėjimo RASAI ir savivaldybės Tarybos narys Romaldas Zubiela. Jo nuomone, valdyba šiuo metu yra labai didelė, jo siūlymas rinkti po vieną atstovą nuo seniūnijos, kad valdybos narys ateitų su nauja idėja. Petras Paulauskas pakvietė Remigijų ir toliau koordinuoti visus darbus, tačiau R. Ačas atsisako pareigų valdymo ir paprašė į jo norą atsižvelgti, nors valdybos nariai jo norams nepritarė. Remigijus visus pakvietė ir toliau telktis naujiems darbams, siekti stabilumo visose srityse.

 

Komentarai

komentarų

KOMENTARŲ NĖRA

KOMENTUOTI