Nuo pasaulio atskirti Raseiniai

Nuo pasaulio atskirti Raseiniai

822
0
DALINTIS
Pirmoji, keleiviams nepritaikyta brolių Petrauskų autobusų stotis Raseiniuose. 1932 m.

Jonas BRIGYS

Raseinių Marcelijaus Martinaičio viešosios bibliotekos bibliotekininkas


Šiuolaikinės žurnalistikos kanonai rekomenduoja rašant straipsnį jau pirmoje pastraipoje/sakinyje pateikti pagrindinę naujieną, taip pagauti skaitytojo dėmesį, ir toliau dėliojant įvykio detales, gilinantis į aplinkybes, aiškintis problemą. Kita vertus, jei autorius nori pateikti ne įvykių reportažą, o tam tikrą apžvalgą, papasakoti istoriją, jis straipsnio pradžioje skaitytojui turėtų pateikti savotišką masalą, suintriguoti skaitantįjį, o pagrindinę žinią palikti pabaigai – atomazgai.

Raseinių autobusų stoties sklypo planas. 1937 m. (LCVA).
Raseinių autobusų stoties sklypo planas. 1937 m. (LCVA).

Rengiant šį istorinį koliažą šiek tiek nuvilsime intrigos mėgėjus, iš karto užfiksuosime pagrindinę žinią ir tik vėliau gilinsimės į faktus, istorines smulkmenas. Vis dėlto manome, kad neliks nuvilti ir tie skaitytojai, kurie paėmę į rankas detektyvinį romaną neskuba atsiversti knygos pabaigą, sužinoti kuo viskas baigėsi, o jau po to ramiai skaito romaną. Na o patys nekantriausi tuojau supras, kokį jubiliejų šiemet gali minėti raseiniškiai, ir toliau ramiai vartys „Naujo ryto“ puslapius.

Taigi kokia ta pirmoji ir svarbiausia naujiena? O ji slypi 1936 m. rudens – 1937 m. pavasario laikraščiuose išspausdintose žinutėse, išsaugojusiose pirmosios „tikros“ Raseinių autobusų stoties statybos istoriją, nes šiemet galime minėti pirmos tikros Raseinių autobusų stoties apvalią 80 metų sukaktį.

Nepaprastai laukiama statyba

„STATO AUTOBUSŲ STOTĮ. Kelių valdybos eismo direkcijai leidus, broliai Petrauskai, [Raseiniuose] Nepriklausomybės gatvėje, savo sklype pradėjo statyti autobusų stotį. Laikina stotis turi būti pastatyti iki sausio 1 d., o nuolatinė, dviejų aukštų iki birželio 1 d. (ateinančių metų). Lapkričio mėn. 10 d. stotis pradėta statyti.“ („Lietuvos aidas“, 1936 11 14)

Ši žinutė visai Lietuvai pranešė apie Raseiniuose parsidedančius darbus, tačiau pastabesni skaitytojai apie būsimas statybas sužinojo pusmečiu anksčiau.

„1936 m. gegužės mėn. 27 d. 10 val. Kelių Valdyba Kaune, Ožeškienės g. 8 nr. skelbia KONKURSĄ užmiesčio auto stotims ir auto punktams laikyti ir eksploatuoti šiuose miestuose: Raseiniuose, Kelmėje, Jurbarke, Telšiuose, Kretingoje, Palangoje, Varniuose, Mažeikiuose, Biržuose, Joniškyje, Rokiškyje, Zarasuose, Šakiuose ir Lazdijuose. <…> Prie siūlymo pridėti stoties brėžinius ir 25% siūlomos metinės nuomos sumos garantiją terminu ligi 1936 m. birželio mėn. 27 d. <…> Be to, iki š. m. birželio mėn. 1 d. Kelių Valdyba priima laisvus pasiūlymus auto sustojimo vietoms eksploatuoti šiuose miestuose: Varėnoje, Merkinėje, Kapčiamiestyje, <…> Ariogaloje, <…>, Kryžkalnyje <…>.“ („Lietuvos aidas“, 1936 05 13)

Įdomu, kad tuo metu, kai vyko Raseinių autobusų stoties statybų paruošiamieji darbai, „laikinojoje sostinėje“ jau ruoštasi įkurtuvėms – 1936 m. rugpjūčio 1 d. buvo atidaryta naujoji Kauno autobusų stotis (Vytauto prospektas, nr. 12). Tikriausiai niekam nereikia priminti, kad š. m. sausio 24 d. po rekonstrukcijos ji vėl atvėrė duris ir vartus keleiviams ir autobusams. Taigi prisiminus 2016 m. vasario 16 d. iškilmes Raseiniuose, kai pagaliau buvo atidaryta naujoji miesto autobusų stotis, ir labai panašų 80 metų senumo įvykį Kaune, nori nenori tenka nubrėžti tam tikras paraleles tarp šių miestų istorijų. Galime pasidžiaugti, kad bent čia koja kojon žengiame su didmiesčiu. Tačiau grįžkime į Raseinius.

Kiekviena nauja statyba automatiškai traukia praeivių žvilgsnį, tačiau Nepriklausomybės gatvėje vykę darbai miestelėnų ir Raseinių svečių buvo sekami ypač įdėmiai.

„STATYBA, KURIOS NEPAPRASTAI LAUKIA KELEIVIAI. Iki šiol miestas autobusų stoties neturėjo. Autobusai stovėdavo gatvėse. Tas trukdė gatvėse žmonėms susisiekimą, o keleiviams teikdavo daug vargo, nes prie autobusų sustojimo vietos jokios keleiviams užeigos nėra. Tad ar šalta ar lyja, keleiviams autobuso tenka laukti gatvėje. Keleiviai užtat labai nudžiugo sužinoję apie naujos autobusų stoties statybą. Stoties statyba, pradėta šį rudenį, tęsiama ir dabar. Stoties rūmai jau išmūryti ligi stogo. Norima, kad stotis pavasarį būtų galutinai įrengta.“ („Lietuvos aidas“, 1936 12 17)

 

Užeiga, viešbutis ir dar šis tas

„RASEINIAI SUSILAUKĖ AUTOBUSU STOTIES. Iki šiol Raseiniuose visiškai nebuvo autobusų stoties, kad keleiviams sudarydavo daug vargo. Pavyzdžiui, Važiuojant iš Tauragės į Kauną Raseiniuose reikia persėsti ir laukti kito autobuso. Neturint pažįstamų tekdavo visą laiką išbūti lauke. Tiesa, nors stotis, reikia pripažinti, nėra „liuksusinė“, bet tikėkimės, kad laikui bėgant susilauksim geresnės, o dabar ir šita labai maloni.“ („Ūkininko patarėjas“, 1937 03 03)

Naujoji stotis buvo pritaikyta ne tik pravažiuojantiems keleiviams, bet ir tiems, kam užsukus į Raseinius čia reikėjo užtrukti. Stotyje buvo užeiga, svetainė – baras, antrame aukšte Siudikui išnuomotas keleto kambarių viešbutis. Pirmame aukšte taip pat buvo patalpa, kur galėjo pailsėti ar net pernakvoti šoferiai ir konduktoriai. Antrame aukšte taip pat buvo paties savininko Vlado Petrausko butas.

Gaila, laikraščiai neužfiksavo tikslios Raseinių autobusų stoties statybos darbų pabaigos datos (užtat žinome darbų pradžios dieną), tačiau akivaizdu, kad 1937 m. kovo pradžioje ji jau veikė, nors statybos dar tebevyko – „Lietuvos aido“ balandžio 24 d. numeryje rašoma apie „stropiai einančią autobusų stoties statybą“. Pagal konkurso nuostatus stoties statyba turėjo būti baigta 1937 m. birželio 1 d., tačiau apie užbaigtą statybą dienraščiai pranešė tik 1937 m. rudenį.

„PASTATYTA MODERNI AUTOBUSŲ STOTIS. Ilgą laiką mieste nebuvo autobusų stoties. Autobusai sustodavo gatvėje, kur nebuvo jokios pastogės keleiviams. Tad keleiviams būdavo daug vargo. Praėjusių metų rudenį buvo pradėta [statyti] nauja autobusų stotis. Dabar visa statyba jau baigta. Pastatyti dviejų aukštų, labai stilingi, gražūs, modernūs rūmai. Autobusams stovėti aikštė didelė, dabar naujai sutvarkoma, gražinama. Aikštėje „Lietūkis“ pastatė naują benzino ir kitų naftos produktų automatą“ („Lietuvos aidas“, 1937 11 13)

Nepaisant karo sugriovimų, senosios Raseinių autobusų stoties pastatas (dabar Dubysos g. Nr. 12) iki šiol išsaugojo beveik autentišką išvaizdą, tačiau dėl Lietuvos okupacijos, privačios nuosavybės nacionalizavimo seniai nebepriklauso savininkams Petrauskams ar dabar Kanadoje gyvenantiems jų vaikams.

(Tęsinys kitame numeryje)

Komentarai

komentarų

KOMENTARŲ NĖRA

KOMENTUOTI