Prezidentinio lygio interviu

Prezidentinio lygio interviu

686
0
DALINTIS
... ir tolsta nuo manęs direktorius, kaip tolsta laivas...

Stanislava TIJŪNAITIENĖ


Pastaruoju metu mūsų laikraštį užplūdo skaitytojų laiškai, kuriuose piktinamasi dubliuojamais pagalbos gaunančiųjų sąrašais, neefektyvia pagalba, dirbtinai sukurtų etatų gausa, žema socialinių darbuotojų kvalifikacija, jų darbo kontrolės nebuvimu, kitais dalykais. Nemažai kritikos strėlių nukreipta ir į VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro direktorių Arvydą Spurgą, kuris kaltinamas dažnai nebūnąs darbo vietoje, silpnai kontroliuojantis pavaldžių darbuotojų darbą, senų darbuotojų protegavimu ir jaunų eksploatavimu. Nukreipiame gautas strėles Raseinių socialinių paslaugų centro direktoriui A. Spurgai.

Vis dėlto atkapsčiau direktoriaus nuotrauką redakcijos archyvuose.
Vis dėlto atkapsčiau direktoriaus nuotrauką redakcijos archyvuose.

Ar gali taip būti, kad vienas ir tas pats asmuo gauna įvairias paslaugas iš Jūsų, Raseinių socialinių paslaugų, centro ir  Raseinių neįgaliųjų dienos užimtumo centro, o kitiems ši paslauga neteikiama visai, kaip skundžiasi mūsų skaitytojai?

– Netiesa, paslaugos nesidvigubina. Visas paslaugas skiria Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

 

– Skaitytojų teigimu, centre bloga transporto panaudos ir kuro sąnaudų kontrolė, nes darbuotojai, užuot vykę pas klientus, rūpinasi savo asmeniniais reikalais. Kaip tai galėtumėte pakomentuoti?

– Kuro sąnaudos nustatomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymo „Dėl automobilių kuro normų nustatymo“ metodika. Transporto kontrolę vykdo atsakingas darbuotojas.

– Yra nusiskundimų ir Jumis. Sakoma, kad Jus užtikti darbo vietoje gana sudėtinga, o darbuotojai nežino, kur Jūs esate?

– Direktoriaus atliekamos funkcijos apima ne tik darbą kabinete, bet ir bendravimą su paslaugų gavėjais, įstaigų vadovais, tarybos nariais, dalyvavimą pasitarimuose, renginiuose, taip pat pavaldžių darbuotojų kontrolę jų darbo (seniūnijose) vietose.

– Kaip galėtumėte pakomentuoti tai, kad praėjusių metų gruodžio mėnesio viduryje Jūs darbo laiku šventėte savo draugo, buvusio Seimo nario, gimtadienį?

– Draugus sveikinu ne darbo metu.

– Ar savivaldybėje nustatyti visi senyvo amžiaus asmenys, kuriems reikia pagalbos?

– Klausimas ne VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centrui, o seniūnijų specialistams ir Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriui, arba SODRAI.

– Kas ir kaip dažnai tai daro,  kiek šiuo metu tokių asmenų yra? Kas ir kaip kaupia ir vertina tą informaciją?

– Kaip minėjau, šias funkcijas atlieka ir informaciją gali suteikti Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius.

– Ar užtenka kvalifikuotų darbuotojų, teikiančių socialinės priežiūros ir dienos globos paslaugas asmens namuose?

– Užtenka.

– Dirbti socialiniu darbuotoju turi teisę: asmuo, įgijęs socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba asmuo, iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus. Kokia mūsų rajono socialinių darbuotojų kvalifikacija?

– Visi specialistai, dirbantys centre, turi įgiję aukštąjį socialinės srities išsilavinimą.

 

– Ar vykdoma socialinių paslaugų kokybės kontrolė? Kaip ir kas ją vykdo?

– Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius, VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centro direktorius, direktoriaus pavaduotoja socialiniams reikalams ir vyr. specialistai.

Raseinių socialinių paslaugų centras.
Raseinių socialinių paslaugų centras.

– Ar esate numatę konkrečias socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims plėtros kryptis ir priemones? Kokios jos ir kuriam laikotarpiui?

– Šiuo metu yra vykdomas Integralios pagalbos į namus teikimas Raseinių rajone projektas, kuris bus įgyvendinamas iki 2020 metų.

– Kokie  socialinių paslaugų srities darbuotojų, teikiančių socialinės priežiūros ir dienos globos asmens namuose paslaugas, darbo normatyvai?

 – Normatyvus nustato Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymai Nr. A1-317, Nr. A1-181.

– Ar asmenys, kuriems reikalinga pagalba, ar jų šeimos nariai gauna išsamią informaciją apie savivaldybėje teikiamas socialines paslaugas?

– Informacija teikiama socialinių darbuotojų seniūnijose, Raseinių rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriuje, VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centre, telefonu, internetinėje svetainėje ir atvykus į centrą.

– Kas tą informaciją teikia, kur ir kaip dažnai?

– Informacija teikiama pagal poreikį, esant naujovėms ji yra pildoma.

– Jūsų įstaigos tinklalapyje tokia informacija paskutinį kartą atnaujinta 2016 metų liepos mėnesį. Ar nuo to laiko Jūsų paslaugos nebuvo atnaujintos?

Informacija, pateikta svetainėje, šiuo metu yra aktuali.

– Ar socialiniai darbuotojai nuolat gauna informaciją iš sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigų, policijos ir kitų įstaigų darbuotojų apie asmenis, kuriems galimai reikalinga pagalba?

– Jūsų išvardintos įstaigos teikia informaciją pagal poreikį VšĮ Raseinių socialinių paslaugų centrui.

– Kaip vertinate socialinių paslaugų centro darbą ir savo, kaip šios įstaigos vadovo?

– Centro ir vadovo darbas įvertintas 2016 m. rugsėjo 27 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministrės padėka už gerus ir profesionalius darbo rezultatus.

Direktoriaus prierašas: Raseinių socialinių paslaugų centre etatų skaičiaus didinimo, mažinimo poreikį sprendžia ne centro vadovybė, o Raseinių rajono savivaldybės Taryba, kuri vadovaujasi LR įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir Ministro įsakymais.

 

Redaktorės žodis

 

Prisipažįstu, šis interviu – pats keisčiausias per visus 5-rius mano darbo metus, o jo priešistorija labai paprasta: skaitytojų skambučiai apie sunkiai pagaunamą Raseinių socialinių paslaugų centro vadovą, centro klientų paklausimai ir komentarai, o prieš Naujus metus gavau gana piktą skambutį. Jo esmė tokia – kodėl Raseinių savivaldybei priklausančiose įmonėse dirbantiems vadovams taikomi dvigubi standartai: vieni atleidžiami iš darbo vos alkoholio kvapą suuodus, kitiems, tokiems kaip A. Spurgai – leidžiama darbo metu draugų gimtadienius švęsti… Klausimų ir komentarų gavome daug, tačiau prieššventiniu laikotarpiu tiesiog nukeliavo jie į antrą planą. Be to, dalis skambučių buvo anoniminiai, todėl nusprendžiau su vadovu pasikalbėti vėliau, ramioje aplinkoje, visoms aistroms nurimus. Deja, pokalbis neįvyko, nes ponas direktorius nepanoro susitikti, o klausimus paprašė atsiusti raštu, ką aš ir padariau. Atsakymus atsiuntė taip pat el. paštu. Na, tiesiog valstybinio lygio interviu, nes tai daro valstybių vadovai pagal protokolą, kad nereikėtų atsakinėti į klausimus, kuriems nebuvo pasiruošta. Taigi klausimus nusiunčiau, o gaunant atsakymus neturėjau galimybės pokalbio eigoje jų koreguoti, komentuoti ar užduoti papildomus. Na, išėjo prezidentinio lygio interviu, nors mūsų šalies prezidentė Dalia Grybauskaitė toleruoja kitokį bendravimą – su žurnalistais susitinka asmeniškai. Žinoma, pašnekovų valia rinktis… Bet, perskaičius pono A. Spurgos atsakymus, man pasidarė labai gaila tų žmonių, kuriems tenka turėti reikalų su šiuo asmeniu: mediniai atsakymai, nulis informacijos, kalbėjimas trečiu asmeniu… Net keista, kaip įstaigos, kuri užtikrina rajono žmonėms (arba bent jau turėtų užtikrinti) socialines paslaugas, vadovas nežino tų paslaugų gavėjų skaičiaus, nes jam tai nepriklauso pagal reglamentą…

 

Ar teikiamos socialinės paslaugos tenkina didėjančius senyvo amžiaus asmenų poreikius?

 

Tokia tema Valstybinis auditas atliko šalyje auditą ne taip jau ir seniai – 2015 m. birželio mėnesį.

Valstybinis veiklos auditas buvo įtrauktas į valstybinio audito programą, nes šalyje daugėja senyvo amžiaus asmenų ir didėja socialinių paslaugų poreikis, savivaldybėse skirtinga ir neišvystyta socialinių paslaugų infrastruktūra, daugumoje neteikiamos kompleksinės socialinės paslaugos senyvo amžiaus asmenims.

Audito tikslas – įvertinti, ar efektyviai organizuotas socialinių paslaugų senyvo amžiaus asmenims teikimas savivaldybėse. Tikslui pasiekti buvo įvertinamas senyvo amžiaus asmens socialinių paslaugų poreikis, ar sukurta socialinių paslaugų infrastruktūra gali patenkinti didėjantį socialinių paslaugų poreikį ir kaip užtikrinama socialinių paslaugų kokybės kontrolė. Auditas buvo atliktas Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje, duomenis ir informaciją rinkta iš Socialinių paslaugų priežiūros departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Statistikos departamento ir 60-ies savivaldybių. Audito išvados surašytos 35 puslapiuose, aišku, ten prierašo, jog jas turi perskaityti ir ponas A. Surga, nėra. Tai gal žmogus ir neskaitė. Bet apie tai ir dar kai ką – kituose mūsų laikraščio numeriuose.

Mielieji, mūsų šalies, kaip ir daugelio Europos valstybių, visuomenė sensta: 1990 m. senatvės pensijos amžiaus sulaukę gyventojai sudarė 19,1 proc. visų šalies gyventojų, 2014 m. – 22,4 proc. Ilgėjant gyvenimo trukmei (1990 m. vidutinė gyvenimo trukmė buvo 71,4 m., 2012 m. – 73,98 m.), senyvo amžiaus žmonių dalis ateityje didės. Prognozuojama, kad 2060 m. pradžioje beveik 37 proc. Lietuvos gyventojų bus pagyvenę žmonės. Taigi didės ir socialinių paslaugų poreikis, o tai nemenkas iššūkis šalies socialinių paslaugų organizavimo sistemai – ji turi prisitaikyti prie didėjančio paslaugų poreikio, pertvarkyti esamą ar sukurti naują paslaugų infrastruktūrą. Ir tai turėjo pradėti daryti net ne šiandien, o vakar.

Gerbiami skaitytojai, kreipiuosi į Jus su prašymu: rašykite, skambinkite, dalinkitės savo informacija apie  tai, kaip, Jūsų nuomone, dirba Raseinių socialinių paslaugų centras ir jo vadovas, dalinkitės savo įspūdžiais iš susitikimų, darbinio bendravimo momentų el. p. stanislava@naujasrytas.lt arba redaktorius@naujasrytas.lt , tel. 8 652 82 653

Komentarai

komentarų

KOMENTARŲ NĖRA

KOMENTUOTI