Amžinąjį atilsį, Viešpatie, duok kunigui Mykolui Petrauskui

Amžinąjį atilsį, Viešpatie, duok kunigui Mykolui Petrauskui

1223
1
DALINTIS

Stanislava TIJŪNAITIENĖ


Paliepių šv. Kryžiaus bažnyčia pasitinka klebono Mykolo palaikus.
Paliepių šv. Kryžiaus bažnyčia pasitinka klebono Mykolo palaikus.

Staigi ir netikėta žinia šią savaitę sukrėtė Paliepių parapiją: liepos 23 d. mirė iš šios parapijos kilęs ir Šilalės rajone Pajūrio parapijoje dirbęs klebonas Mykolas Petrauskas.

Klebonas Mykolas mažą Žemaitijos miestelį Pajūrį vadino savo namais, o parapijiečius – savo šeima. Kunigas per daugiau nei dešimtmetį atnaujino aptarnaujamas bažnyčias, parapijos namus, atliko daugelį kitų darbų, kuriuos visus sunku ir išvardinti: Pajūrio Šv. Trejybės bažnyčios papėdėje prieš septynerius metus klebono M. Petrausko iniciatyva iš akmenų sumūryta Lurdo Švč. Mergelės Marijos koplyčia. Čia beveik visuomet dega žvakės, netrūksta ir tikinčiųjų, kurie ateina pasimelsti. Šalia Lurdo teka šaltinėlis, kurio vandenį yra pamėgę ne tik pajūriškiai, bet ir aplinkinių kaimų gyventojai. Įgyvendintas ir kitas kunigo sumanymas – pastatyti šoniniai vartai.

Amžinybėn palydėti a. a. klebono Mykolo atvyko Šilalės meras J. Gudauskas ir Seimo narys R. Ačas.
Amžinybėn palydėti a. a. klebono Mykolo atvyko Šilalės meras J. Gudauskas ir Seimo narys R. Ačas.
Klebonas Mykolas amžinojo poilsio atgulė savo gimtosios parapijos Paliepių šv. Kryžiaus bažnyčios šventoriuje.
Klebonas Mykolas amžinojo poilsio atgulė savo gimtosios parapijos Paliepių šv. Kryžiaus bažnyčios šventoriuje.

Klebonas turejo daug sumanymų, nebaigtų darbų, kuriuos pakoregavo Dievas, pasišaukdamas pas save: danguje pasišventusių žmonių irgi reikia.

Prisiminkime kunigo Mykolo gyvenimo kelią.

Jis gimė 1960 m. sausio 26 d. Daujotėlių kaime, Paliepių parapijoje, buvo vyriausiu tarp trijų brolių ir sesers. Baigęs Ariogalos vidurinę mokykla, septynerius metus Šiauliuose dirbo šaltkalviu surinkėju Šiaulių LAD.

Atsisveikinti su kraštiečiu klebonu Mykolu Petrausku susirinko daugybė žmonių.
Atsisveikinti su kraštiečiu klebonu Mykolu Petrausku susirinko daugybė žmonių.

Vėliau įstojo į Kauno kunigų seminariją, po to – į atkurtą Telšių kunigų seminariją, kurią baigęs buvo įšventintas į kunigus ir paskirtas Mažeikių vikaru. Nuo 2002 metų iki staigios mirties – 2016 metų liepos 23 dienos – dirbo Šilalės rajono Pajūrio parapijoje, kur ir buvo aukojamos šv. Mišios už velionį.

Klebonas Mykolas Petrauskas amžinojo poilsio atgulė savo gimtosios parapijos Paliepių šv. Kryžiaus bažnyčios šventoriuje, o jo palaikus prie bažnyčios pasitiko daugybė žmonių. Klebono kraštiečiai, pažįstantys ir gerbiantys dvasiškio šeimą, labai gedėjo kunigo ir siuntė maldos, didžiausius užuojautos žodžius klebono mamai ir jo artimiesiems.

Klebono M. Petrausko palaikai sugrįžo į gimtuosius Paliepius.
Klebono M. Petrausko palaikai sugrįžo į gimtuosius Paliepius.

Klebono Mykolo Petrausko laidotuvėse dalyvavo Šilalės meras Jonas Gudauskas ir LR Seimo narys Remigijus Ačas.

Tebūna lengva a. a. klebonui Mykolui gimtoji žemelė, o jo siela tegul randa poilsį rojaus soduose…

Komentarai

komentarų

1 komentaras

Komentuoti: Sandra Atšaukti komentarą