Savaitės temos atgarsiai

Savaitės temos atgarsiai

729
0
DALINTIS

Stanislava TIJŪNAITIENĖ


 

Praėjusiame „Naujo ryto“ numeryje (2016-05-27 Nr. 21), straipsnyje „Visiškai slaptai“ rašėme apie tai, kaip mūsų rajono Tarybos valdančioji dauguma, padavusi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą ieškinį dėl mero Algirdo Griciaus įgaliojimų nutraukimo procedūros, negebėjo tinkamai paruošti dokumentų teismui, todėl teismas priėmė nutartį, jog prašymas pateiktas vieno asmens vardu nėra pagrindas pradėti bylos nagrinėjimą. Po straipsnio pasirodymo spaudoje pasipylę Jūsų, mieli skaitytojai, skambučiai įpareigojo dar kartą grįžti prie tos pačios temos, sugrupuojant Jūsų pareikštas mintis pagal temas.

6f99a2_df295a94bdd9d0ef3298e4bae3604ca7.jpg_512

Pirmoji – skubos darbus kipšas gaudo

Daugelis skaitytojų niekaip nesupranta, kodėl taip reikėjo skubėti versti merą, kokius tokius sunkius nusikaltimus jis padaręs, kodėl daugumos vyrai nesikreipė pagalbos į teisininkus ir patys priėmė tokius svarbius sprendimus ir t. t. Pasak ariogališkės Laimos: „skaičiau laikraštyje merui pateiktus kaltinimus, bet vis tiek nesupratau, kuo konkrečiai jis kaltinamas: ar tai, kad parašo nepadėjo daugiau kaip trys dienos, ar tai, kad administracijos direktoriaus laiku neatleido. Anoks čia nusikaltimas, juk vis tiek be direktoriaus ir mero pavaduotojo ir po šiai dienai dirba“. P. Jonas iš Viduklės pasipiktinęs tuo, kad nors meras kaltinamas priesaikos sulaužymu, nes nevykdė visos eilės galiojančių vietos savivaldą reglamentuojančių įstatymų nuostatų, ignoravo naujosios valdančiosios daugumos teikimus spręsti rajono valdžios – vicemero ir administracijos direktoriaus – perrinkimo klausimus, taip pat vilkino taryboje jau naujosios daugumos balsais priimtų sprendimų pasirašymą ir paskelbimą, bet „Tarybos piemenims patikėjus tokį svarbų darbą kaip apkaltos dokumentų parengimą teismui, jie ir to nesugebėjo tinkamai padaryti, todėl manau, kad jie nieko gero rajono žmonėms Taryboje ir toliau nepadarys, nes jie skuba tik save parodyti, pasipuikuoti, nors nė velnio neišmano“. Jonas teigia manąs, jog meras vertas apkaltos, bet viską reikėję daryti neskubant, viską gerai apskaičiuojant ir pasveriant, konsultuojantis su gerais teisininkais. „O dabar apsijuokėme prie visą Lietuvą, net giminės iš Žemaitijos skambina ir juokiasi, kad turime labai greitus ir protingus Tarybos narius, kurie samdo dar protingesnius teisininkus, viską taip protingai susukančius, kad net patys nesupranta, kaip. Sarmata ir tiek“.

 

Antroji – kai pinigus pametė, tai skuba kišenę lopyti

Didžiajai daliai skambinusių ir žinutes rašiusių skaitytojų buvo labai įdomu sužinoti, kiek kainavo mokesčių mokėtojams visa šita nepavykusi mero nuvertimo „machina“. Žinoma, svetimus pinigus skaičiuoti visada pats smagiausias dalykas, bet šiandien negaliu tuo smagumu su Jumis, mielieji, pasidalinti, nes nežinau. Žinau tik vieną: veltui arklys arklio nekaso, o ką jau kalbėti apie teisininkus, tad sumos, manau, mažos nebus, nors, kaip sakoma, pinigai jau išmesti, o naudos nėra. Šia tema kalbėjo paskambinęs Valius iš Nemakščių: „Būtų juokinga, jei nebūtų graudu: rengė dokumentus, samdė advokatus, bet viskas šuniui ant uodegos. Gal reikia pradėti būti šeimininkais savo kieme – darbas nepadarytas, pinigų nemokėk. Bepigu teisininkams tūkstančiais žarstytis, jei jokios atsakomybės nėra, arba mes nemokame iš jų pareikalauti. Piemenų darbas ir tiek“. O štai Janiną iš Raseinių labai papiktino Tarybos nario Stepono Naciaus atsisakymas pasakyti, kokie juristai ruošė apkaltos dokumentus. „Palaukit, ar čia kokius smėlio dėžės žaidimus žaidžiame? Čia juk viskas turėtų būti labai rimtai: ir atsakomybė, ir pinigai, ir žmonės. Tarybos narys, o kalba kaip vaikas: nesakysiu, nenoriu, nereikia. Stepukai, vaikeli, jei žaidi politinius žaidimus – pamiršk smėlio dėžę: tu privalai pilnai atsiskaityti jei ne savo kolegoms Tarybos nariams, kuriems turbūt neįdomūs tavo žaidimai, tai bent mums, rinkėjams“.

Aš savo ruoštu galiu pasakyti, jog dėl užmokesčio juristams redakcija kreipėsi į Raseinių rajono administracijos direktoriaus pavaduotoją, atliekantį direktoriaus funkcijas Joną Kurlavičių, kuris informavo, jog jau šiais – 2016 m. advokatės Neringos Pašukinskaites kontorai sumokėta 25090,26 Eur bei V. Mikalonienės įmonei „Res Judicata“ už teisines paslaugas sumokėta 520,06 Eur. Nežinau, už kokias konkrečiai teisines paslaugas, bet manau, kad už tas pačias ar panašias, nes suma ne tokia jau ir maža, o metai dar net neįpusėjo. Štai praėjusiais, 2015-aisiais, metais šiai Neringos Pašukinskaites kontorai iš viso sumokėta 30025,69 Eur.

 

Trečioji – tuščias puodas garsiai skamba

Didelė dalis laikraščio skaitytojų piktinasi jaunųjų politikų „pasikėlimu“ bei įžūlumu. Štai Algis iš Ariogalos sako: „Nespėjo tie trys berniukai iš Ariogalos rajono Taryboje ir kojų apšilti, o jau visus gyvenimo moko. Vienas per mokinių galvas su savo pseudopatriotizmu į Seimą šuoliuoja, kitas kaip žiogelis nuo frakcijos prie frakcijos Taryboje šokinėja ir visus moko, trečias išvis nežinia ką daro. Kaip tie vyrukai nesupranta, jog jiems reikia labai ir labai daug ko mokytis. Mokytis klausyti ir girdėti, kalbėti ir tylėti, bendrauti ir bendradarbiauti, galiausiai mokytis paprasčiausių, elementarių elgesio taisyklių bei įgyti minimalių teisinių žinių. Žinoma, jaunimas visais laikai yra ir buvo maksimalistai, bet kas per daug, tas tikrai kvailai atrodo. Reikėtų tiems berniukams prisiminti gerą lietuvišką patarlę, jog tik tuščias puodas garsiai skamba“.

„Žinoma, amžius ne kliūtis nei karjerai, nei Tarybai, nei Seimui, bet mums, suaugusiems, visada norisi, jog tie jauni žmonės būtų kupini geranoriškumo ne vien dėl savęs asmeniškai, bet ir dėl tų, kurie juo išsirinko. Gera, kai matai valdžioje jaunus veidus, bet bloga, kai jie daro lygiai tą patį, o kartais dar blogiau nei buvę. Kokia ten bacila toje valdžioje taip klesti, kad taip greitai žmones sugadina?“ – teigia kita pašnekovė Irena iš Raseinių.

Antanas iš Girkalnio sako tikrai manęs ir dabar manąs, kad meras daug kur „apsidirbo“ ir tikrai vertas apkaltos, todėl jam esą labai gaila, kad taip kvailai išėjo su mero apkalta, juolab, kad: „kiek suprantu, jog tos pirmos apkaltos iš naujo teikti teismui jau negalima, nes Administracinio teismo nutartis neskundžiama. Labai norėtųsi, kad birželio mėnesį teismui Tarybos dauguma viską teisingai sudėliotų ir apkalta įvyktų. Apie merą daug kalbėti nenoriu, nes šiandien tema kita, bet Algirdas Gricius save vis įvardinantis kaip „žmonių“ meru man visai nekelia jokio pasitikėjimo, nes jis nieko bendro su rajono žmonėmis neturi, tik savuosius visur kiša: tai Gitanai Rašimienei darbelį surado, tai savo sponsoriui Valdemarui Jacikui šiltos vietos ieško, tai Nerijų Jariliną iš kažkur iškasė. Žodžiu, saviems šilta vietelė, o žmogeliams – ten, kur nesueina. Reikia vieną kartą valdantiesiems vyrams susiimti ir padaryti tvarką kaip prie vokiečio: viską sudėlioti į tam skirtas vietas, paskirti administracijos direktorių ir mero pavaduotoją. Žodžiu, sutvarkyti taip, kaip tą padarė visi rajonai, nes mes su vienu valdininku – „žmonių rinktu meru“ tikrai kvailai atrodom prieš visą Lietuvą“.

 

Šiandieninė mūsų tema – savaitės temos atgarsiai, todėl bandžiau sugrupuoti Jūsų žodžius pagal temas, neliečiant mero apkaltos esmės ar būtinumo. Ne visų Jūsų mintis sutalpinau, ne kiekvieną Jūsų įvardinau, ne kiekvieno paprotinimus ir pamokymus įdėjau, bet laikas ir gyvenimas – visų geriausi mokytojai, todėl būkime optimistais ir tikėkime, jog mūsų rinkti valdžios žmonės mokosi ir iš savo, ir iš svetimų klaidų, tikėkime, jog jų ir mūsų geriausios dienos dar priekyje.

Didelė Jūsų skambučių dalis buvo skirta mero apkaltos procedūrų tęsimui, nes, pasak Aldonos, mero apkaltai matyt vietos tikrai yra: yra ir jo nenoras susikalbėti su valdančiąja dauguma, yra ir sužlugdytas posėdis, rajonas dirba be dviejų aukščiausio lygio vadovų, yra ir kitų didesnių ar mažesnių pražangų, dėl kurių būtina pateikti ieškinius teismui…

Mūsų pareiga informuoti, o teisinėmis procedūromis turi užsiimti tie, kurie tuos dalykus išmano, bet mes būtinai Jus informuosime apie mero nušalinimo nuo pareigų procedūros eigą, apie teisinę pagalba valdantiesiems ir užmokestį už ją, apie kitus visam rajonui svarbius reikalus.

Komentarai

komentarų

KOMENTARŲ NĖRA

KOMENTUOTI