Pasaulio taika prasideda manyje

Pasaulio taika prasideda manyje

891
0
DALINTIS
Gerai nusitekę pučiamųjų orkestro muzikantai.

Pasaulio taika prasideda manyje

 

Stanislava TIJŪNAITIENĖ


Procesiją vedė Raseinių dekanato dekanas klebonas Vytautas Paukštis, klebonas Gintautas Jankauskas ir „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Gintaras Blužas.
Procesiją vedė Raseinių dekanato dekanas klebonas Vytautas Paukštis, klebonas Gintautas Jankauskas ir „Marijos radijo“ programų direktorius kun. Gintaras Blužas.

„Brangieji broliai ir seserys, aš dažnai galvojau ką daryti, kad būtų labiau regima Bažnyčios kaip gailestingumo liudytojos misija. Tai kelias, kuris prasideda dvasios atsivertimu. Dėl to nusprendžiau paskelbti nepaprastąjį Jubiliejų, kurio centre būtų Dievo gailestingumas. Tai bus Šventieji Gailestingumo metai. Juos švęsime apmąstydami Viešpaties žodžius: „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tėvas gailestingas“. Popiežius Pranciškus.

Praėjusį sekmadienį vyko Raseinių dekanato Šeimų šventė „Pasaulio taika prasideda šeimoje“. Renginys buvo skirtas pasaulinei Gyvybės dienai ir Gailestingumo Jubiliejaus metams paminėti.

Procesija juda Raseinių gatvėmis.
Procesija juda Raseinių gatvėmis.

Procesija yra liudijimas

Iškilminga procesija prasidėjusi Raseinių dekanato Šeimų šventė „Pasaulio taika prasideda šeimoje“ subūrė didžiulį būrį tikinčiųjų, kurie, pasipuošę balionais, vėliavomis, nuo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčios kiemo pajudėjo gatvėmis į miesto širdį – Maironio parką. II Vatikano susirinkimas aiškina, kad kiekviena procesija simbolizuoja naują Dievo žmoniją, kuri keliauja piligriminę kelionę paskui Jėzų Kristų ir su Juo (procesijos priekyje juk visada yra nešamas kryžius – Jo prisikėlimo iš numirusiųjų ženklas). Šioje iškilmingoje procesijoje, skirtoje šeimai, gyvybei ir gailestingumui, daugelis raseiniškių, ėję koja kojon su kunigais dekanu kunigu Vytautu Paukščiu, klebonu Gintautu Jankausku ir „Marijos radijo“ programų direktoriumi kun. Gintaru Blužu, tikrai suprato, kad eisena, šis judėjimas atspindėjo tikinčiųjų būseną – liudyti norą ginti šeimą, gyvybę ir būti gailestingais. Eitynėse dalyvavo daug jaunų šeimų, moksleivių, studentų, kurie, apsiginklavę geromis nuotaikomis, ėjo visą maršrutą, paneigdami mitą, kad jaunimas abejingas religijai, jos skelbiamoms tiesoms, nors, daugelio nuomone, stipriausias dienos įspūdis buvo patirtas vieningumo jausmas. Geras jausmas, kai eidamas atsisuki ir matai kažkokią bendrystę, vienybę, kai supranti, jog esi bendraminčių rate, girdi giesmės ar dainos žodžius…

Šventėje gausu ir mažų, ir didelių.
Šventėje gausu ir mažų, ir didelių.

Neįprasti šventės svečiai

Į šią nepaprastą šventę susirinko daug Raseinių rajono ir miesto gyventojų. Nors dangus nelepino nei šiluma, nei šviesa, susirinkusiųjų širdys buvo kupinos džiaugsmo, o akis, ausis ir sielą džiugino gausaus svečių būrio: muzikinio šlovinimo vadovo Vilniaus laisvųjų krikščionių bažnyčioje, gyvenimą suprantančio kaip maldą, tai yra nuolatinį ryšį, bendravimą su Dievu – Arnoldo Jaliauniausko ir grupės koncertas. Jo metu raseiniškiai žavėdamiesi atlikėjais teigė: „pirmą kartą pamatėme, jog malda – smagus užsiėmimas, kurio metu galima šokti, judėti ir būti linksmam“.

Daug smagių emocijų, o ypač jauniesiems šventės dalyviams suteikė grupė „Chebra“. Kas yra chebra? Tai  paauglių tarpe paplitęs žodis, kuris yra atkeliavęs iš hebrajų kalbos ir reiškia būti susietam, sujungtam. Kaip skelbia socialiniai tinklai,  „ši muzikinė grupė gyvena Babtuose, o jos generalinis direktorius – Jėzus Kristus“.

Raseinių Raudonojo kryžiaus vaikų dienos centre galėjai daug ko išmokti.
Raseinių Raudonojo kryžiaus vaikų dienos centre galėjai daug ko išmokti.

Kitas renginio svečias – grupė „Poliarizuoti Stiklai“, viena iš tų nedaugelio, kuri šiandien, kaip ir prieš daugiau nei prieš dvidešimt metų, šokdina jauną ir vyresnį jaunimą. Nebijantys juokauti ir gyvai dainuoti „Poliarizuoti Stiklai“ šventės dalyviams dovanojo seną gerą roką ir džiugią nuotaiką. Na, o visos šventės metu susirinkusius džiugino Raseinių meno mokyklos pučiamųjų orkestro, vadovaujamo Alfonso Ruko, vingrios melodijos bei Meno mokyklos ir Kultūros centro choreografinės grupės, vadovaujamos Aušros Jukilaitienės, šokėjos, šokių studijų  „Our Dance“ ir „Svajonė“ šokėjai.

Šokėjėlės.
Šokėjėlės.

Ir mažiems, ir dideliems

Šventės organizatoriai pasistengė, kad renginyje nebūtų žiūrovų, o visi jaustųsi dalyviais: pastatytose palapinėse atviram pokalbiui kvietė kunigai ir Marijos radijas, vaikų džiaugsmui – batutas, ponio ir arkliuko šeimininkai kvietė pajodinėti, ir palapinės, kuriose galėjai ne tik laiką įdomiai praleisti, bet ir išmokti darbelių ar tiesiog nusipiešti ne tik piešinį, bet ir veidą nusispalvinti.

Ką bendro turi religija, šeima, taika ir gailestingumas?

Arnoldo Jaliauniausko ir grupės koncerte galėjai pajusti, jog šokti galima ir giedant.
Arnoldo Jaliauniausko ir grupės koncerte galėjai pajusti, jog šokti galima ir giedant.

 

Šventė baigėsi, bet jausmas, kad mums vis dar svarbios religinės vertybės, šeima, taika ir gailestingumas, lieka. Nors tūlas šventės praeivis, metęs repliką „Ką bendro turi šie keturi  žodžiai?“ – privertė susimąstyti apie tai ir prisiminti didžiausią bėdą, vyraujančią ne tik šeimoje, bet ir visuomenėje, griaunančią šeimas ir tautas: negebėjimas atleisti, gailestingumo stoka ir pamiršta krikščioniška tiesa – atlaidumu kuriamą Dievo Karalystę žemėje. Taigi šie keturi žodžiai – tai keturios vieno medžio gyvybės šakos, nes tik šeimoje išmokstame taikos, atlaidos, gailestingumo, kurie įtvirtina šeimą, kol Viešpats projektuoja mūsų gyvenimo namą.

„Marijos radijo“ žmonės.
„Marijos radijo“ žmonės.

Taigi ar kiekvienas galime sau į klausimą „Kur prasideda pasaulio taika?“ atsakyti – „Manyje“?

Komentarai

komentarų

KOMENTARŲ NĖRA

KOMENTUOTI