Naujienos iš Seimo

Naujienos iš Seimo

1176
0
DALINTIS

Balandžio 21 d. Seimas jau ketvirtąjį kartą plenariniame posėdyje nagrinėjo naujojo Darbo kodekso (DK) projekto likimą. Tai yra įstatymų paketas, kuris svarbus visiems Lietuvos gyventojams, ne vien tik dirbantiems. Tai – ir Socialinio draudimo įstatymas, Ligos ir motinystės bei kiti įstatymai, kurie lydi DK projektą. Parlamente jau išnagrinėti 143 straipsniai. Visą DK projektą sudaro 256 straipsniai.

Ką apie naująjį socialinį modelį mano raseiniškiai Seimo nariai?

Remigijus AČAS
Remigijus AČAS

 

Ačas:

„Esu giliai įsitikinęs, kad darbo santykius liberalizuoti reikia. Darbdavys turi turėti galimybę lanksčiai, kad ir trumpam laikotarpiui, priimti darbuotoją, o pasikeitus situacijai neturėtų būti supančiotas didelių įsipareigojimų pančiais.
Aš manau, kad turi būti įkurtas fondas ir, mažinant darbuotojų skaičių, didžioji dalis išeitinių kompensacijų turėtų būti mokama iš šio fondo. Pavyzdžiui: išmokant 4-rių mėnesių išeitinę kompensaciją – 1-no mėnesinio atlygio dydžio kompensaciją sumoka darbdavys, o kitus 3 mėn. dengia fondas.
Įstatymui yra pateikta apie 500 pasiūlymų, tad koks bus galutinis variantas – sunku spėlioti, ir manau, kad iki Seimo rinkimų jis nebus priimtas“.

Mikolaitis:

Gintautas MIKOLAITIS
Gintautas MIKOLAITIS

„Dabar yra pats blogiausias laikas, koks tik gali būti Darbo kodeksui keisti. Prieš rinkimus visi nori pasirodyti, visi teikia pataisas, visi populistai ir viskas yra taip suvelta, kad nežinau, kada kas rimtai ir profesionalai viską sutvarkys. Aš visada buvau ir esu už paprastą darbo žmogų ir manau, kad didžiausia bėda Lietuvoje, dėl kurios žmonės kraunasi lagaminus ir skrenda už jūrų marių, yra ne darbo stoka, o mažas atlyginimas už darbą. Verslininkai lobsta ir smaugia dirbantįjį, o tas neturi kur dėtis: arba dirba pusvelčiui, arba kraunasi lagaminus. Darbo kodeksą gal ir reikia keisti, bet labai apgalvotai, visiškai neatrišant rankų darbdaviui“.

Ulickas:

Darius ULICKAS
Darius ULICKAS

„Darbo grupė, kuri buvo pasamdyta sukurti socialinį modelį, kurį sudaro net 4 įstatymai, savo darbą atliko ir dokumentą atidavė vyriausybei. Mano pozicija – palaikyti šį modelį, ir manau, kad jis turi būti kuo greičiau priimtas iki rinkimų. Lietuvos darbo santykiai yra jau gerokai atgyvenę, reikia diskutuoti, atsižvelgti į pastabas ir pasiūlymus ir, juos įvertinus, priimti dokumentą. Dalis punktų jau yra aptarta trišalėje taryboje, todėl diskusijų nebekelia. Naujasis socialinis modelis iš esmės yra geras, nebegalime vilkinti jo priėmimo proceso. Manau, kad šis modelis didins gyventojų užimtumą ir paskatins atlyginimų augimą, o įstatymas turi vienodai atspindėti ir darbuotojų, ir darbdavių interesus. Mes vadovaujamės „saugumas už lankstumą“ koncepcija, o siekiant darbo santykių lankstumo, turi būti atitinkamai užtikrinamos ir dirbančiųjų socialinės garantijos“.

Jonyla:

Edmundas JONYLA
Edmundas JONYLA

„Trišalėje taryboje apsvarstytas pataisas reikia priimti, įstatymas turi būti palankus ir darbdaviui, ir dirbančiajam. Manau, kad šis Seimas turi priimti Darbo kodeksą. Ir tam yra svarus argumentas: prieš rinkimus turėtume jausti didesnę atsakomybę. Be to, manau, kad visus pradėtus darbus reikia užbaigti, todėl ir reikia priimti šį įstatymą, o jo nepriėmus iki rinkimų ir palikus naujam Seimui, vėl viskas gali užsitęsti. Naujojo socialinio modelio, kurio pagrindinė dalis – lankstesnius darbo santykius nustatantis naujas Darbo kodeksas,  priėmimo negalima atidėlioti, nes prasidėjus intensyviai rengtis Seimo rinkimams, tai gali sutrikdyti svarbių sprendimų priėmimą. Manau, priėmus šį įstatymą, Lietuvos žmonės netrukus pajus teigiamas reformuoto Darbo kodekso permainas. Šio dokumento pakeitimais, kaip ir viso naujojo socialinio modelio priėmimu, manau, bus sumažinta visuomenės įtampa ir bus sudaryta galimybė kurti naujas darbo vietas mūsų šalyje. Naujasis dokumentas numato daugiau kompromisų ir pasitikėjimo tarp skirtingus interesus turinčių visuomenės grupių“.

Komentarai

komentarų

KOMENTARŲ NĖRA

KOMENTUOTI