Naujienos iš rajono Tarybos

Naujienos iš rajono Tarybos

4027
0
DALINTIS

Praėjusią savaitę vykusiame Raseinių rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo svarstyti 46 klausimai, tarp kurių – „Dėl kreipimosi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą“.

Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, ar savivaldybės Tarybos narys – meras Algirdas Gricius sulaužė priesaiką ir nevykdė Vietos savivaldos įstatyme ir kituose įstatymuose nustatytų mero įgaliojimų atstovauti savivaldybei (savivaldybės tarybai) teisme, ginti (atstovauti) atstovaujamųjų interesus.

„Už“ šį sprendimą balsavo 13,  „prieš“ – 6. Kodėl balsavo „už“? Komentuoja valdančioji  dauguma.

R. Kunickas
R. Kunickas

Kunickas:

„Aš tikrai manau, kad meras sulaužė duotą priesaiką ir nevykdė savo įgaliojimų atstovauti savivaldybei ir ginti jos interesus. Konstitucinis teismas yra išaiškinęs, kad teisinėje sistemoje turi būti galimybė pašalinti iš valstybės tarnybos pareigūnus, kurie pažeidžia įstatymus, asmeninius ar politinius interesus iškeldami aukščiau visuomenės interesų ir tuo diskredituoja valstybės valdžią. Todėl aš balsavau „už“.

S.Vaičius
S.Vaičius

 Vaičius:

„Aš manau, kad meras viršijo įgaliojimus, jis nevykdo savo pareigų, o meras su tuo nesutinka, todėl  kreipimasis į Administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, ar savivaldybės Tarybos narys – meras Algirdas Gricius sulaužė priesaiką, yra logiškas ir teisingas“.


Bielskis:

„Aš net neabejoju, kad meras netinkamai vykdė savo pareigas, sulaužė priesaiką ir todėl balsavau „už“.

Opozicijos atstovai Vaidas Kuzmarskis,

V.Kuzmarskis
V.Kuzmarskis

Vidmantas Karabinas ir Valdemaras Jacikas yra parengę atskirąją nuomonę: „Mūsų vertinimu, meras neprivalo vykdyti jam nepriimtinų rajono savivaldybės tarybos narių valios, kuri yra nepriimtina ar net priešinga savivaldybės interesams, bendruomenei ir pačiam merui.

V.Karabinas
V.Karabinas

Mūsų nuomone, meras laikėsi visų teisės aktų reikalavimų, reglamentuojančių jo kaip mero veiklą ir tikrai nesulaužė priesaikos. Mūsų nuomone, meras atstovavo visuomenei svarbioms vertybėms, vadovaudamasis savo sąžine, o ne savivaldybės daugumos politizuotai valiai. Meras nesulaužė duotos priesaikos ir tinkamai vykdė jam Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir kituose įstatymuose nustatytus įgaliojimus“.

V.Jacikas
V.Jacikas

Komentarai

komentarų

KOMENTARŲ NĖRA

KOMENTUOTI