Naujienos iš rajono Tarybos

Naujienos iš rajono Tarybos

1000
0
DALINTIS

Stanislava TIJŪNAITIENĖ

Kovo 10 d. vyko eilinis Raseinių rajono savivaldybės Tarybos posėdis, kuriame svarstyti 44 klausimai, tarp kurių – „Dėl kreipimosi į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą“.

Posėdyje pateikta komisijos, sudarytos 2016 m. sausio 28 d. Raseinių rajono savivaldybės tarybos narių teikime pateiktiems faktams ištirti, ataskaita. Komisijos pirmininkas Sigitas Vaičius pateikė išvadas, kuriose konstatuojama, kad Tarybos narys – meras Algirdas Gricius sulaužė priesaiką, pažeisdamas Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 7 dalį, ir nevykdė Vietos savivaldos įstatymo 13 straipsnio 13 punkte ir 20 straipsnio 2 dalies 1 punkte nustatytų įgaliojimų, nepasirašydamas 2015-12-29 Tarybos posėdyje priimtų sprendimų, todėl Raseinių rajono savivaldybės taryba nusprendė Kreiptis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą su prašymu pateikti išvadą, ar savivaldybės Tarybos narys – meras Algirdas Gricius sulaužė priesaiką ir nevykdė jam Vietos savivaldos įstatyme nustatytų įgaliojimų.

NUTARTA. Pritarti sprendimo projektui.

BALSAVO: „už“ – 15, „prieš“ – 6.

Tarybos daugumos atstovai

Saulius Matelis: „Balsavau „už“ ir tikrai pasisakau už žmonių išrinktą merą ir manau, kad meras turi būti laisvas savo sprendimuose, ko šiandien mero veikloje nematau. Meras dirba prieš Tarybos narių valią. Manau, kad dar reikia ištirti, ar meras negynė asmenų, nuo kurių jis yra priklausomas, pozicijos, reikėtų įvertinti, ar meras negynė ir savo asmeninių interesų. Įdomus faktas, kad kol Taryba tyrė, kaip meras vykdė Savivaldos įstatymą, jis ir toliau dirbo prieš Tarybos narių valią, rašydamas skundus teismams“.

Sigitas Vaičius: „Balsavau „už“, nes tikrai visi faktai kalba apie tai, kad meras pažeidė Savivaldos įstatymą ne vienoje pozicijoje. Buvau komisijos, kuri tyrė tuos faktus, pirmininkas. Komisija aktyviai dalyvavo komisijos darbe, nors kai kurie komisijos nariai, turiu omenyje dabartinės opozicijos narius, bandė mus nukreipti kita linkme, įvelti į nereikalingą sumaištį. Komisija tikrai išnagrinėjo visus aspektus ir priėjo išvados, jog meras sulaužė priesaiką ir pažeidė vietos Savivaldos įstatymą“.

Antanas Kilčauskas: „Manau, kad prieš įstatymus visi lygūs ir juos pažeidus, nesvarbu kokiame lygmenyje, atsakyti tenka. Balsavau „už“, nes manau, kad rajono žmonės nusipelnė dirbti normaliomis sąlygomis“.

Opozicijos atstovai

Valdemaras Jacikas: „Balsavau „prieš“, nes manau, kad meras tikrai nepažeidė nei vieno įstatymo, nes jis tikrai atstovauja rajono žmonėms, o ne vien Tarybai. Galbūt mums dar sunku įsisavinti, bet meras nėra Tarybos atstovas – jis yra Tarybos vadovas. Manau, kad daugumos sudaryta komisija tik formaliai atliko savo darbą, neįsigilindama nei į įstatymus, nei į situaciją, nes vienas iš metamų kaltinimų merui – nepasirašyti laiku Tarybos priimti sprendimai. Turiu pasakyti, kad nėra niekur reglamentuota, kad meras tą pačią turi pasirašyti sprendimus, mūsų pačių patvirtintas reglamentas sako, jos sprendimai turi būti pasirašyti per 5 dienas.Taigi tyrimas buvo tik formalus, turint tikslą kuo greičiau suspenduoti mero įgaliojimus. Mes, opozicija, teismui pateiksime atskirąją nuomonę, kurią pristatėme komisijoje“.

Gitana Rašimienė: „Balsavau „prieš“, nes manau, meras tikrai įstatymų nepažeidė. Mūsų frakcija „Už merą“ inicijavome gyventojų parašų rinkimo akciją, kur rajono gyventojai savo parašu dar kartą, kaip ir rinkimų dieną, gali pasisakyti už merą. Akcijoje gyventojai dalyvauja labai aktyviai, jau yra surinkta per 5000 parašų ir ji bus tęsiama iki Seimas pradės svarstyti savivaldos įstatymo pataisas, o gyventojų valią patvirtinantys parašai pasieks Seimą. Aš kviečiau Tarybos narius susimąstyti, ar padoru ir etiška ignoruoti rajono gyventojų, rinkėjų valią, kreipiantis į Lietuvos vyriausiąjį administracinį teismą“.

 

P1160742
Gitana Rašimienė.
Saulius Matelis(1)
Saulius Matelis
P1180509
Valdemaras Jacikas
P1180497
Sigitas Vaičius
P1170011
Antanas Kilčauskas

 

Komentarai

komentarų

KOMENTARŲ NĖRA

KOMENTUOTI