Mainos kėdės margų ponų

Mainos kėdės margų ponų

1144
0
DALINTIS
Vyriausybės atstovei Kauno apskričiai Inesai Klimaitei-Mašalienei klausimų buvo nemažai.

Jonas MARCINKUS


 

Kaip rašėme, praėjęs Raseinių rajono savivaldybės 8-ojo šaukimo tarybos 12-asis posėdis 2015-12-15, kuriame meras nesutiko įtraukti į darbotvarkę klausimo dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Algimanto Mielinio atleidimo iš darbo, praradus Raseinių rajono savivaldybės tarybos pasitikėjimą, neįvyko. Meras A. Gricius pabrėžė, kad tai prieštarauja teisės aktams, kad tokio projekto netrauks į darbotvarkę, kad nepažeis LR Konstitucijos ir savo duotos mero priesaikos. Prieštaraudama naujoji valdančioji Tarybos dauguma paliko salę ir, nelikus kvorumui, posėdis baigėsi.

Klampus ir ilgas 13-asis posėdis

Gruodžio 29 d. buvo šaukiamas Raseinių rajono savivaldybės 8-ojo šaukimo tarybos 13-asis posėdis. Nors daugelis Tarybos narių tikėjosi mero atsiprašymo dėl sužlugdyto gruodžio 15-osios posėdžio, meras kaip niekur nieko pradėjo posėdį. O kur skambūs praėjusio posėdžio pareiškimai: „Tai neteisėta“, „Aš nelaužysiu mero  priesaikos“, „Jūs neteisūs“ ir t. t ir kt.? Niekas niekieno neatsiprašė, niekas niekam nepaaiškino, dėl kieno kaltės iki paskutinės dienos nebuvo perskirstytas biudžetas ir sužlugdytas praėjęs Tarybos posėdis. Vadas viską gali?

Paskutiniajam 2015 metų posėdžiui buvo pateikta pagrindinė darbotvarkė, kurią sudarė 41 klausimas, ir papildoma darbotvarkė iš 4 klausimų. Darbotvarkės tikslinimui prireikė net 1,5 val., bet galiausiai darbotvarkė buvo priimta ir tarybos darbas prasidėjo Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus Algimanto Mielinio atleidimu iš darbo, praradus Raseinių rajono savivaldybės tarybos pasitikėjimą. Gerai, kad šį kartą salėje buvo ne tik juristas, bet ir vyriausybės atstovė Kauno apskričiai Inesa Klimaitė-Mašalienė, kurios pagalba šį kartą posėdis įvyko, nes klausimų apie vieno ar kito projekto teisėtumą buvo nemažai. Kartais atrodė, jog vyriausybės atstovė posėdyje laikėsi daugiau „žiūrovo“ vaidmens, nors daugeliu atveju galėjo laisvai suvaldyti ginčytinas situacijas, todėl ne vienam, sėdinčiam salėje, kilo abejonių dėl jos nešališkumo.

Sprendimą dėl A. Mielinio atleidimo parengė naujoji Tarybos dauguma ir direktorius buvo atleistas 13 balsų sprendimu, o direktoriaus pareigas pavesta laikinai eiti direktoriaus pavaduotojui Jonui Kurlavičiui. Sekantis klausimas – iš pagrindinės darbotvarkės sąrašo: 2015 metų rajono biudžeto tikslinimas, kuriam, po ginčų ir diskusijų, buvo pritarta. Toliau Taryba grįžo prie papildomos darbotvarkės, t. y. prie  Tarybos narių daugumos teikimo dėl nepasitikėjimo Raseinių rajono savivaldybės mero pavaduotoja Gitana Rašimiene ir jos atleidimo iš pareigų prieš terminą. Po šio teikimo darbo scenarijus priminė praėjusį Tarybos posėdį, kai meras niekaip nenorėjo  nusileisti naujos valdančios daugumos siūlymui įtraukti į darbotvarkę administracijos direktoriaus A. Mielinio atleidimo svarstymą.

Manipuliacijos balsavimo protokolu

Šį kartą, suklydus balsų skaičiavimo komisijos sekretorei pildant protokolą, šį  dokumentą meras griebte išgriebė iš komisijos pirmininkės Onos Babonienės rankų ir bandė įrodyti, jog protokolas suklastotas, negaliojantis ir pan. Kai kam kilo įtarimų, jog balsavimo komisijos protokolas buvo sugadintas sąmoningai, kadangi komisijos sekretorė – DP atstovė Genovaitė Kveselienė, o pats protokolas buvo rašomas  Violetos Mielinienes kompiuteriu. Ar ne per daug sutapimų? Kažin, ar meras, nebūdamas balsavimo komisijos nariu, pagriebęs  protokolą, neviršijo savo įgaliojimų, ar nepažeidė tarnybinės etikos, ar tokie jo veiksmai nediskredituoja paties mero ir jo institucijos? Galbūt į šiuos klausimus galėjo atsakymą duoti vyriausybės atstovė, galbūt būtent čia reikėjo jos įsikišimo? Deja, kaip sakė vienas „žymus“ politikas, į šiuos klausimus, matyt, atsakys istorija. Žinoma, niekas nesiginčija – pralaimėti visada sunku, bet juk stiprus ne tik tas, kuris nugali savo priešus, bet ir tas, kuris geba valdyti savo aistras.

Derybos tęsėsi, buvo pildomas naujas protokolas ir poniai Gitanai Rašimienei vis dėlto teko persėsti ant „atsarginių“ suolelio. Žinoma, eilinio Tarybos nario kėdė kietesnė už mero pavaduotojo, todėl persėsti sunku: G. Rašimienė nenorėjo sutikti su jai mestais kaltinimais dėl netaktiško, neetiško elgesio, dėl savo pareigų suvokimo kaip tikslo, o ne kaip priemonės rajono bendruomenės tikslams pasiekti, dėl pertvarkos organizavimo kultūros srityje, kuri destabilizavo visą kultūros srities darbą, ir kitų dalykų, grasino savo garbę ir orumą ginti teisme. Na, kaip sakoma, atleiskite savo priešams, bet neužmirškite jų vardų.

Linksmi liežuviai per dažnas posėdžio pertraukas svaidė replikas apie tai, jog posėdyje dalyvavo tik 22 iš 25 Tarybos narių, net naujoji opozicija, o konkrečiai – Valdemaras Jacikas posėdyje nedalyvavo. Sako, nesusitaikęs su nauja realybe, palūžo, kiti oponavo, sakydami, jog jam neatlaikė širdis, žinant, jog šiandien  atsisveikinimo gėlių teikimo diena. Na, juokai juokais, kol vyko kėdžių keitimai, laikrodis jau rodė 16 val., o darbotvarkėje dar daugybė visiems rajono gyventojams svarbių ir aktualių klausimų, bet Taryba nusiteikusi darbingai, visi darbotvarkės klausimai buvo apsvarstyti ir priimti sprendimai.

Komentarai

komentarų

KOMENTARŲ NĖRA

KOMENTUOTI