Sugedusi mero plokštelė

Sugedusi mero plokštelė

1113
0
DALINTIS

Jonas MARCINKUS


Antradienį turėjo vykti eilinis Raseinių rajono savivaldybės 8-ojo šaukimo tarybos 12-asis posėdis. Eilinis posėdis, kuris tapo neeiliniu: pradžioje buvo pristatyta nauja valdančioji dauguma, kurią sudaro 15 Tarybos narių, tai iki tol valdančioje daugumoje buvę socialdemokratai bei buvusi opozicija.

Negirk dienos be vakaro

Kas gi įvyko, kodėl pasikeitė valdančioji dauguma? Kuo naujajai daugumai neįtiko administracijos direktorius, kuris tik ketvirtadienį viename iš rajono savaitraščių gyrėsi, kad valdančioji koalicija esanti kaip viena šeima, tvirta kaip plienas, o jis, administracijos direktorius, tiek darbų padaręs, kad ir suskaičiuoti sunku. Žodžiu, valdžia tvirta, direktorius nepakeičiamas. Bet nesilaikymas lietuviško patarimo „Negirk dienos be vakaro“ per gerklę išlindo administracijos direktoriui, nes tos pačios savaitės pabaigoje socialdemokratams trūko kantrybė nuo tokios „koalicijos“ vieningumo ir jie, sudarę naują valdančiąją daugumą, pareiškė, jog Administracijos direktorius prarado pasitikėjimą. Kalbinti Tarybos nariai apie nepasitikėjimo direktoriumi priežastis beveik visi kaip vienas sakė: „Begalinis nesiskaitymas, jautimasis visagaliu ir amžinu ponu, nenoras nei girdėti, nei suprasti ne tik opozicijos, bet ir daugumos, privedė šį poną prie nepasitikėjimo pareiškimo“.

„Daug ponų, visi protingi, ar nematėte mano teisininko?“

Tarybos posėdžio darbotvarkėje buvo 19 svarbių sprendimų projektų, tačiau jie net nebuvo pradėti svarstyti, nes meras Algirdas Gricius atsisakė įtraukti į darbotvarkę naujosios daugumos teiktą projektą dėl nepasitikėjimo administracijos direktoriumi Algimantu Mieliniu bei dėl laikino direktoriaus pareigų pavedimo administracijos direktoriaus pavaduotojui Jonui Kurlavičiui. Meras teigė, kad Tarybos narių teikimas yra neteisėtas, todėl jis nusprendė jo į darbotvarkę netraukti. Šis mero atsisakymas sukėlė daug diskusijų: Tarybos narių dauguma bandė paprotinti merą nedaryti klaidos, nes Reglamentas nustato, kad administracijos direktoriaus priėmimas ir atleidimas yra išimtinė Raseinių rajono savivaldybės Tarybos narių kompetencija. Veltui. Meras kaip sugedusi plokštelė beveik dvi valandas kartojo: netrauksiu, tai neteisėta, nusižengsiu. Mero poziciją gynė Tarybos narys Vaidas Kuzmarskis, o Valdemaras Jacikas darbotvarkės pakeitimą prilygino su karo paskelbimu Kinijai, kas sukėlė šypsenas ne tik pozicijos, bet ir naujosios opozicijos nariams. Nors meras visą laiką kartojo: „Aš vadovaujuosi teisininkų išvadomis“, tačiau Č. Kenstavičiui paprašius įvardinti, kas tie teisininkai, meras neįvardino, o ir kilus ginčams nepakvietė savivaldybės teisininko paaiškinti situaciją. Įdomu, ar tų „žymių teisininkų“ galimybės ribotos, ar jie iš „baltųjų rūmų“, įsikūrusių šalia savivaldybės,  nes išvados tendencingos, parašytos merui naudinga linkme, o apie tai, kas naudinga Tarybai ir jos daugumai, nutylėta.

„Ne, ne ir dar kartą ne“

Gediminas Kazys Galubauskas, esantys Taryboje ne pirmą kadenciją, bandė apeliuoti, sakydamas: „Per ilgą Tarybos gyvavimo istoriją yra tekę nušalinti merus, direktorius, bet visada tai pavykdavo teisiškai, yra buvę sprendimų, kurie buvo paduoti teisminiam nagrinėjimui, bet tokio varianto, kaip dabar, nėra buvę. O juk galimybių išspręsti šią situaciją yra įvairių: meras gali nusišalinti nuo vadovavimo posėdžiui, gali balsuoti prieš ar pan.“ Į sveiką mero protą apeliavo Onutė Babonienė, Česlovas Kenstavičius, Rosvaldas Kunickas, Antanas Kilčauskas, Saulius Matelis, Steponas Nacius, kiti Tarybos nariai, bet meras tik kartojo: „Ne, ne ir dar kartą ne“. Ir taip beveik dvi valandas, kol galiausiai vienas iš aktyviausių posėdžio dalyvių – Tarybos narys Sigitas Vaičius garsiai išsakė savo samprotavimą, kodėl taip aršiai meras gina savo poziciją: „Galbūt visa tai vyksta dėl to, kad valdininkus valdo baimė, nes reikia laiko užbaigti kažkokiems neaiškiems projektams, tokiems kaip Kultūros centro stogo dengimas už auksinę – trigubą kainą, 145 eurai už kvadratą, ar panašiems“. Meras, nutraukęs replikas ir pasisakymus, pakvietė pradėti svarstyti sprendimų projektus, tačiau Tarybos narių dauguma, pasijutę esą negirdimi, paliko posėdžių salę, protestuodami prieš mero savivalę. Posėdis neįvyko, daug svarbių klausimų atidėta, nes mero noras prailginti administracijos direktoriui „dieną“ tapo svarbiausiu.

Komentarai

komentarų

KOMENTARŲ NĖRA

KOMENTUOTI