Savivaldybių varžytuvėse tuoj sėsim ant atsarginių suolo

Savivaldybių varžytuvėse tuoj sėsim ant atsarginių suolo

984
0
DALINTIS
baltic360lt. nuotr.

Tomas Brazaitis


 

Geras kiekvienų namų šeimininkas stengiasi, kad jo namai būtų jaukūs, patogūs ir šilti namiškiams, svetingi bičiuliams. Natūralu, jog tokio pat rūpestingumo tikimės ir iš rajono valdžios, kai patikim rinkiminiais pažadais ir perduodam gimto krašto valdymą į politikų rankas. Bet ar kiekviena valdžia šeimininkauja paisydama žmonių interesų? Ar kiekviena valdžia baigusi kadenciją gali didžiuotis, kad jų krašte gyventi tapo geriau, saugiau? Be abejo, jei tik skaitytume nueinančios valdžios ataskaitas, tai sužinotume, kad jiems valdant mes jau gyvename rojuje ir rojus virs pragaru, jei ateinančiuose rinkimuose balsuosim už kitus. Tačiau šiandien gyvenimo gerovė matuojama ne tik politikų pagyromis, bet ir objektyviais kriterijais bei nešališku ekspertų vertinimu, suteikiančiu mums galimybę atskirti grūdus nuo pelų.

Žurnalas „Veidas“ kasmet atlieka gyvenimo kokybės Lietuvos miestuose ir rajonuose tyrimą. Tyrimo metu visos Lietuvos savivaldybės įvertinamos balais ir sureitinguojamos. Pirmasis Lietuvos savivaldybių reitingas paskelbtas 2007 m. Tuomet Raseinių rajono savivaldybei skirta 42 vieta iš 60 savivaldybių. 2008 m. Raseinių r. savivaldybė jau 22 vietoje, 2009 m. – 37. Aukščiausią vietą Raseinių r. savivaldybė reitinge pasiekė 2011 m. – ji paskelbta 8 tarp 60 savivaldybių. Iki šiol tokio rezultato nepavyko pakartoti.

Kad nebūtume apkaltinti šališkumu ar informacijos šaltinio nepatikimumu, siūlome pažvelgti ir į kitą tyrimą, taip pat vertinantį gyvenimo kokybę Lietuvos savivaldybėse.

Lietuvos laisvosios rinkos institutas šiemet jau penktus metus iš eilės paskelbė Lietuvos savivaldybių indeksą, kurio tikslas kasmet įvertinti savivaldybių veiklą. Atliekant šį tyrimą, savivaldybės vertinamos balais nuo 0 iki 100 ir išrikiuojamos nuo geriausios iki blogiausios. Savivaldybės indeksas sudarytas remiantis įvairiais savivaldybės veiklą apibūdinančiais rodikliais dešimtyje sričių: komunalinis ūkis, transportas, švietimas, sveikata, socialinė rūpyba, investicijos, mokesčiai, turto valdymas, administracija, biudžetas.

Ideali savivaldybė

Remiantis indekso vertybėmis ideali savivaldybė:

  • taupo mokesčių mokėtojų pinigus, gyvena pagal savo pajamas, skaidriai naudoja biudžeto lėšas;
  • savo veikla neriboja vartotojų pasirinkimo, skatina konkurenciją tarp paslaugas teikiančių įmonių ar įstaigų;
  • mažina mokesčių naštą, užtikrina palankias sąlygas verslui;
  • efektyviai valdo turimą turtą ir parduoda tą turtą, kuris nėra būtinas pagrindinėms funkcijoms vykdyti;
  • atsisako nebūtinų, nepirminių savo funkcijų;
  • savo funkcijoms vykdyti pasitelkia efektyviau veikiantį privatų sektorių;
  • mažina administracinę ir biurokratinę naštą.

„Naujas rytas“ savo skaitytojams siūlo susipažinti su atlikto tyrimo rezultatais, pažvelgti į gyvenimo kokybės rodiklius gimtajame Raseinių krašte ir įvertinti, kaip šie rodikliai keitėsi pastaraisiais metais.

Kokybinis šuolis aukštyn

Bene pirmasis tokio pobūdžio tyrimas atliktas 2011 metais. Tuomet iš miestų savivaldybių geriausiai įvertinta Klaipėdos m. savivaldybė, iš rajonų savivaldybių – Kauno r. savivaldybė. Raseinių r. savivaldybė, surinkusi kiek daugiau nei 47 balus iš 100, Lietuvos savivaldybių indekse užėmė 34 vietą iš 53 rajonų savivaldybių ir 8 reitingo vietą iš 60 savivaldybių. Pagirtina tai, kad 2011 m. Raseinių rajono savivaldybė buvo pripažinta geriausia tarp visų Lietuvos savivaldybių savivaldybės valdymo srityje – jai skirta 1-oji vieta. Tyrimą atlikę ekspertai gyrė savivaldybę už tai, kad Raseinių rajone ypač mažai gyventojų skundų dėl savivaldybės veiklos, geras šeimos gydytojo paslaugų prieinamumas, nevilkinamas detaliųjų planų tvirtinimas.

Žvelgiant į 2012 metų tyrimą matyti, kad Raseinių rajono savivaldybės reitingas šovė aukštyn. 2012 m. Raseinių rajono savivaldybė, surinkusi beveik 53 balus, iš 34 vietos šoktelėjo į 16 vietą. Blogiausiai įvertinta Šakių rajono savivaldybė – jai skirti tik 28,5 balo, geriausia pripažinta Kretingos r. savivaldybė, surinkusi 68,9 balo. Tais metais ekspertai puikiai įvertino Raseinių r. savivaldybės administracijos ir personalo valdymo, socialinės rūpybos, švietimo ir sveikatos sritis. Tiesos dėlei reikia pasakyti, kad ekspertai taip pat turėjo pastabų ir pasiūlymų, kaip reikėtų tobulinti komunalinio ūkio sferą, pritraukti į rajoną daugiau investicijų, mažinti mokesčių naštą.

Nesėkmių ruožo pradžia

2013 m. tyrimas Raseinių r. savivaldybę stumtelėjo žemyn, į 26 vietą tarpe 53 rajonų savivaldybių. Ekspertai prastai įvertino socialinės rūpybos, sveikatos bei švietimo sritis. Dar prastesni rezultatai atsispindi praėjusių 2014 metų tyrime. Raseinių r. savivaldybė, surinkusi 45,1 balo iš 100, indekse užėmė tik 37 vietą iš 53 rajonų savivaldybių. Žemesnę nei praėjusiais metais poziciją Lietuvos savivaldybių indekse nulėmė blogesni biudžeto, investicijų ir socialinės rūpybos sričių įvertinimai. Ekspertai turėjo priekaištų dėl to, kad neužtikrinamas viešųjų pirkimų skaidrumas, taip pat dėl išaugusio ilgalaikių bedarbių ir būsto šildymo išlaidų kompensacijų gavėjų skaičiaus.

Matomai Raseinių r. valdžios neįtikino nei kasmet prastėjantys rezultatai, nei ekspertų patarimai, nes pastaraisiais metais Raseinių rajono vairą į savo rankas perėmus Darbo partijai, socdemams ir tvarkiečiams, o meru išrinkus darbietį A. Gricių, šios valdžios valdoma Raseinių r. savivaldybė visu greičiu lekia reitingų dugno link. 2015 m. Raseinių r. savivaldybė surinko 35,3 balo iš 100 ir užėmė tik 48 vietą tarp 54 mažųjų savivaldybių. Prasčiausiai įvertintos komunalinių paslaugų, mokesčių bei investicijų ir plėtros sritys. Ar galima blogiau? Be abejo, nes dugnas dar nepasiektas.

Vietoj išvadų

Tyrimą atliekantys ekspertai pripažįsta, jog kiekvieno iš mūsų ekonominės laisvės, arba tiesiog – gyvenimo gerovės užtikrinimas pirmiausia priklauso nuo arčiausiai mūsų esančios vietos valdžios pastangų, jos intelektinių gebėjimų, ryžto. Taigi retrospektyviai žvelgiant į šių tyrimų rezultatus, galime pasižiūrėti, kuri Raseinių krašto valdžia labiausiai stengėsi dėl raseiniškių ir kuriai pavyko sukurti palankias sąlygas rajonui augti ir klestėti.

Metai Raseinių r. meras Valdančioji koalicija

Raseinių savivaldybės vieta reitinge ir savivaldybės indeksas

2003 m. – 2006 m.

E. Jonyla

Lietuvos socialdemokratai,

Tėvynės sąjunga (Lietuvos konservatoriai), Lietuvos krikščionys demokratai, Naujoji sąjunga (socialliberalai)

 

Tuo laikotarpiu savivaldybės nereitinguotos.

2007 m.

K. Skamarakas

Tvarka ir teisingumas,

Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai), Darbo partija, Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Vieta reitinge – 42 (iš 60)

2008 m.

P. Vežbavičius

Tvarka ir teisingumas,

Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai), Darbo partija, Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Vieta reitinge – 22 (iš 60)

2009 m.

P. Vežbavičius

Tvarka ir teisingumas,

Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai), Darbo partija, Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Vieta reitinge – 37 (iš 60)

2010 m.

P. Vežbavičius

(metų pabaigoje pasikeitus valdančiajai daugumai,  meru tapo D. Šadauskis)

Tėvynės sąjunga (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai), Darbo partija, Naujoji sąjunga (socialliberalai)

Lietuvos socialdemokratai (pasikeitus valdančiajai daugumai)

Vieta reitinge – 17 (iš 60)

2011 m. – 2012 m.

R. Ačas

Tvarka ir teisingumas

Koalicija „Rasai“

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai

Vieta reitinge – 8 (iš 60), savivaldybės indeksas – 16 (iš 53)

(tai aukščiausias savivaldybės įvertinimas)

2013 m.

A.      Mielinis

Tvarka ir teisingumas, Darbo partija, Lietuvos socialdemokratai

Vieta reitinge – 25 (iš 60), savivaldybės indeksas – 26 (iš 53)

2014 m.

A.      Mielinis

Tvarka ir teisingumas, Darbo partija, Lietuvos socialdemokratai

Vieta reitinge – 25 (iš 60), savivaldybės indeksas – 37 (iš 53)

2015 m.

A.      Gricius

Tvarka ir teisingumas, Darbo partija, Lietuvos socialdemokratai

Savivaldybės indeksas – 48 (iš 53)

(tai prasčiausias savivaldybės įvertinimas)

Iš pateiktų duomenų matyti, jog Raseinių rajoną ilgus metus valdė Lietuvos socialdemokratų atstovai (o už paskutinių metų nesėkmes rajono gyventojai labiausiai turėtų būti „dėkingi“ Raseinių socdemų skyriaus pirmininkui A. Kilčauskui), tačiau jų valdymo laikotarpiu gyvenimas Raseinių rajone tiesiog sustojo. Stipriausias proveržis pasiektas 2011–2012 metais, kada Raseinių rajono savivaldybė buvo valdoma koalicijos, kurią sudarė Tvarkos ir teisingumo partijos atstovai R. Ačas, E. Juška, Vl. Šimaitis, D. Skeberdienė, A. Mielinis ir A. Radčenko, koalicijos „Rasai“ atstovai Č. Kenstavičiaus, K. Bartkutės, R. Petrokienės, V. Šimaičio, J. Kenstavičiaus, E. Bartuševičiūtės bei Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos atstovų S. Vaičiaus ir P. Gedimino. Tuo metu mero pareigas ėjo tvarkietis R. Ačas. Tuomet Raseinių r. savivaldybė alsavo reitingo lyderiams į nugarą.

2012 m. pabaigoje iš mero pareigų atsistatydinus R. Ačui ir grįžus dirbti į naujai išrinktą Seimą, o partijai Tvarka ir teisingumas į mero postą delegavus A. Mielinį, tvarkiečiai A. Radčenko, G. Šulinskas ir pats meras A. Mielinis 2013 m. pavasarį išdavė tuometę valdančiąją koaliciją ir perbėgo pas opozicijos atstovus socdemus ir darbiečius. Taip susiformavo nauja valdančioji koalicija, kuriai svarbiausia buvo ne Raseinių rajono gyventojų gerovė, o savų asmeninių ir partinių interesų tenkinimas. Kol šie interesai buvo tenkinami, Raseinių kraštas ritosi žemyn. Būtent tai atsispinti Lietuvos laisvosios rinkos instituto atliktoje analizėje.

Po 2015 m. savivaldos rinkimų Raseinių rajono savivaldybėje liko ta pati koalicija, kurią sudaro Darbo partijos atstovai R. Bartkus, V. Jacikas, V. Kuzmarskis, G. Kveselienė, G. Rašimienė, R. Zubiela ir A. Gricius, taip pat socdemai O. Babonienė, L. Bielskis, K. G. Galubauskas, D. Kaupaitienė, A. Kilčauskas, M. Skamarakas, J. Vazgys ir tvarkiečiai V. Karabinas, O. A. Radčenko, G. Šulinskas. Meru išrinkus darbietį A. Gricių ir pastarajam į savivaldybės administracijos direktorius pasiūlius tvarkietį A. Mielinį, šios valdžios valdymo laikotarpiu Raseinių rajono savivaldybės reitingas nusirito iki neregėtų žemumų – 2015 m. Raseinių savivaldybė jau tik 48 vietoje iš 54.  Taigi, kai valdžia atiteko Darbo partijai (skyriaus pirmininkas A. Gricius), Lietuvos socialdemokratams (skyriaus pirmininkas A. Kilčauskas) ir tvarkiečiams (skyriaus pirmininkas V. Karabinas), o mero postą užėmė darbietis A. Gricius, gyvenimas rajone tapo panašus į liūną – šiais metais nepriklausomų ekspertų atliktas savivaldybės vertinimas yra pats blogiausias iš visų anksčiau atliktų vertinimų. Akivaizdu, jog dabartinės valdžios valdomas Raseinių rajonas milžinišku greičiu ritasi žemyn, tik lieka vienas klausimas – ar tai jau blogiausias rezultatas ar valdžia dar sugebės mus nutemti į paskutinę reitingo vietą?

 

Komentarai

komentarų

KOMENTARŲ NĖRA

KOMENTUOTI