DALINTIS
Rajono savivaldybės tarybos posėdžio išvakarėse kultūros darbuotojai buvo sukviesti į skubų posėdį.

Mindaugas MILINIS

Rajono valdžios sprendimas patvirtinti naujus Raseinių rajono kultūros centro etatų normatyvus ir panaikinti kelis etatus sukrėtė šią vieną iš labiausiai socialiai nesaugių visuomenės grupių. „Tai kultūros žlugdymas“, – prasitarė net kai kurie politikai. „Kultūros pamatų judinimas“, – antrino jiems kiti. O sprendimo išvakarėse mero ir jo komandos skubiai sukviestas susirinkimas, kuriame norėta „nuraminti“ kultūros darbuotojus, juos tik dar labiau sukrėtė. Nepaisant oponentų argumentų, valdančiųjų buldozeris nestabteldamas įveikė bet kokį pasipriešinimą.

Pasak sprendimo autorių, patvirtinus naujus Raseinių kultūros centro normatyvus norima tik teisiškai reglamentuoti šios įstaigos etatus, kad jie atitiktų galiojančius teisės aktus. „Pagal normatyvus, kultūros centre gali būti tik vienas direktoriaus pavaduotojas, o yra du. Taip pat neaišku, ką reiškia pareigybė „apatnaujantis personalas“, arba „kultūros ir meno darbuotojas“. Mes tik suvienodinsime etatų pavadinimus, kad jie atitiktų kultūros ministro įsakymą, o konkrečius žingsnius, ką atleisti, ką paaukštinti turės priimti Raseinio kultūros centro administracija“, – kalbėjo Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita Jablonskienė.

Ji pridūrė, kad darbo krūvis tikrai nieka nepadidės. Atvirkščiai, kai kam gal net ir sumažės, tačiau nebus dubliuojamos funkcijos.

J. Jablonskienė neslėpė, kad Raseinių kultūros centro administracija privalės visiems savo darbuotojams įteikti atleidimo lapelius. Kitaip tariant, centro direktorė Valdonė Balčaitienė privalės savo rankomis įvykdyti rajono valdžios sumanymą.

Žinia, kad pertvarkos pasekmė – 3,5 etato, pribloškė Raseinų rajono kultūros centro mišraus choro „Šatrija“ vadovą Gražvydą Jegnorą. „Bet kokiai įstaigai 3,5 etato netektis yra didelis nuostolis. Dalyvaudamas darbo grupėje, ruošusioje naująją tvarką, sutarėme dėl 1,25 etato naikinimo. Dabar igirstu ką kita“, – piktinosi G. Jegnoras.

Daug klausimų

Tarybai vieningai nubalsavus už šį sprendimą, buvę specialistai kultūrai kaimo vietovėse taps kultūros vadybininkais ir kiekvienoje seniūnijoje dirbs tik po vieną atsakingą kultūros darbuotoją. Kai kurie vadybininkai renginius organizuos 2,3 ar netgi 4 taškuose, seniūnai ir bendruomenės taps jų partneriais ir bendraorganizatoriais, o meno vadovai organizuos mėgėjų meno kolektyvų veiklą ir pasirodymus. Kultūros vadybininkui iškyla ūkinės veiklos klausimai: kūriko, kuriam reikalingas specialus sertifikatas, kiemsargio, valytojo ir transporto išlaidų kompensacija.

Apsvarsčius visu „už“ ir „prieš“ Raseinių rajono kultūros darbuotojų bendruomenei kilo daugiau klausimų nei gavo į juos atsakymų. „Ar po šio sprendimo pavadinimu nėra paslėptas tikslas – Raseinių rajono kultūros reorganizacija?“, – svarsto vieni.

„Ar etatų sumažinimas 3,5 etato yra kai kurių kultūros darbuotojų per menkas jų veiklos, darbo kompetencijos lygis?“ – savo sugebėjimais abejoja kiti.

„Ar kultūros darbuotojų darbo krūvio didinimas ir etatų mažinimas pagerins kultūros vadybos bei renginių organizavimo kokybę rajone?“ – klausia treti.

„Ar nuo ju pečių bus nuimta ūkinės veiklos našta, kuri pagal darbo pareigybes jiems nepriklauso?“ – klausia kiti.

Stengėsi auklėti

Sprendimo išvakarėse savivaldybės „grietinėlė“ skubiai susikvietė rajono kultūros darbuotojus į pasitarimą. Pastarajame dalyvavo pats savivaldybės meras Algirdas Gricius, jo pavaduotoja Gitana Rašimienė, Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komiteto pirmininkė Ona Babonienė, Švietimo ir socialinių reikalų departamento direktorė Jolita Jablonskienė.

Draugiškai pasisveikinęs su visus darbus metusiais ir į susitikimą strimgalviais atlėkusiais kultūros darbuotojais meras paaiškino, esą šio sprendimu jokių „revoliucijų“ niekas neketina organizuoti. Tačiau norima įvesti elementarią tvarką. „Negi taip baisu, kad reikės tvarkelę padaryti?“ – retoriškai klausė meras.

Jis priminė, kad finansavimas kultūrai Raseinių rajone per pastaruosius ketverius metus didėjo nuo 100 tūkst. litų iki 300 tūkst. litų. „Ir šiuo etatų patvirtinimu mes tik nustatysime normatyvus, o paskui paliksime tvarkytis patiems. Taip pat noriu pridurti, kad finansavimas tikrai nebus mažinamas. Kiek buvo numatyta skirti lėšų, tiek ir bus skirta. O atsisakius kelių etatų likusios lėšos bus skirtos meno vadovų kelionės išlaidoms kompensuoti“, – žadėjo A. Gricius.

Vieni dreba, kiti ramūs

Tačiau G. Rašimienė nebuvo tokia nuosaiki. Ji griežtai, lyg prasikaltusiems mokiniams, rėžė, kad pertvarka nelies tų, „kurie dirba, tie sėdi ramūs“.

Matyt, mero pavaduotoja minty turėjo Raseinių kultūros centro direktorės pavaduotoją kultūrai Aldoną Oną Radčenko. Ši tik šmėkštelėjo susirinkimo pradžioje, o paskui, nė kiek nesigrauždama, išdūmė, anot jos, į komiteto posėdį. Nors etatų pertvarka tikrai palies ir vieną iš direktorės pavaduotojų, kuriai teks „persikvalifikuoti“ į rašvedę-sekretorę, tačiau A. O. Radčenko yra stebėtinai rami dėl savo ateities. Kol kiti rajono kultūros darbuotojai drebėdami svarstė, kuris iš jų pateks į tą baisųjį naikinamų etatų skaičių, A. O. Radčenko dėl to nė kiek nesikrimto. Gal ji tikrai žinojo, kad pertvarka jos nepalies? Kodėl ji tokia tikra, kad V. Balčaitienė pasirinks ją, o ne Almą Kurmauskienę?

Vis tik Taryba išgirdo nedrąsų kai kurių oponentų cypsėjimą ir sprendime įrašė, kad bus naikinama 2,5 etato. Nuspręsta pridėti kiemsargiui dar 0,25 etato, kaimiškoje Ariogalos seniūnijoje palikti ne 1,5, o 2 kultūros vadybininkų etatus, Viduklėje vietoje planuoto 0,75 etato palikti visą kultūros vadybininko etatą.

Komentarai

komentarų

KOMENTARŲ NĖRA

KOMENTUOTI